30. apr, 2020

140. Oppsummering Knutby Filadelfia - OG «Hva skjedde egentlig med Helene Fossmo»?


140. Oppsummering Knutby Filadelfia 
- OG
«Hva skjedde egentlig med Helene Fossmo»?

- «Starten» «et dramatisk mysterium»
man ennå ikke har funnet svar på...


(Postet 30.04.2020, ca kl.15.15)Presentasjon av mennesker; (intro)

(Klikk på bildetfor forstørrelse)


(Jeg, Kjerstin, har prøvd «å lese meg til» -
«og å opparbeide meg» info om personer- og hendelser i Knutby,

men kan ikke garantere for at alt/ alle detaljer stemmer.
- Så muligheter for at jeg kan ha skrevet feil e.a, kan forekomme.

Og ja, jeg vet at jeg gjentar meg selv en god del, men føler dette er viktig,
for «å få frem helheten», og «de viktige detaljene», rundt «det som blir nevnt»).
INTRO;

Knutby Filadelfia/ Filadelfiaforsamlingen i Knutby,
(på svensk kalt «Knutbyförsamlingen») grunnlagt i 1921,

(nedlagt 20.mai 2018) var en frikirke- menighet i Knutby, i Uppsala kommune.
(Et lite tettsted, som ligger en times kjøring fra Stockholm).

Filadelfiaförsamlingen i Knutby ble grunnlagt i 1921.

Da var det ingen særskilte ulikheter mellom Knutbyforsamlingen og - andre små frikirker.Personer;

En av pastorene i Menigheten, var Helge Fossmo.
(Helge Arnold Fossmo, født 27. juli 1971)
- Han møtte Heléne Johansson, hans fremtidige kone, i 1993, i Kristinehamn,
(da han selv var 17år) som igjen kjente Peter Gembäck.
Og Helge var en sjarmør, som ble tiltrukket av flere damer.


- Helge Fossmo møtte Åsa Björk (født Åsa Jacobsson. Gift Björk, så gift Waldau)
for første gang i august 1993, i Kristinehamn.
Og de utviklet etterhvert et nært forhold, både mentalt og seksuelt.


Helge Fossmo- og Helene utviklet et forhold, og de
giftet seg juni 1994.
I august 1997, de flyttet til Knutby med sine to barn, Hanna, David

(født i 1995- og 96). Deres tredje barn, Oscar, ble født i 1999, i Knutby.
- Heléne døde 18. desember 1999.- Åsa Björk, senere gift Waldau (Åsa Maria, født Jacobsson, født 26.10.1965,
i Örebro län i Sverige, da gift med Christer Björk. Skilt i 1993)
traff Peter Gembäck (som senere ble pastor i Knutby Filadelfia)
sin fremtidige kone, Emma, i Malmö, og alle tre flyttet til Knutby i årene 1995- 1997.


- Åsa giftet seg i 1994, med Patrik Waldau (født 1976),
og hun var pastor i Knutby. (En av seks pastorer)
Åsa- og Patrik ble skilt oktober 2016, 
og etterhvert tok Åsa sitt pikenavn, Jacobsson, som etternavn.


http://www.arnste.com/431649443/4264053/posting/5-sista-nytt-fr%C3%A4n-aftonbladet-29-10-16-%C3%A5sa-waldau-kristi-brud-skiljer-sig Patrik Waldau, skal i lengre tid ha hatt et forhold til Maria Larsson (født 1977).
(Og de giftet seg 15.mars 2019)


- Patrik Waldau har to søstre; Åsa Wincent -
(født 1972; Ingrid Åsa Gun-Brit) og Anette (født 1978),

og deres foreldre er Per Arne Waldau- og Gun-Britt Waldau.
- Anette er gift med Daniel Linde,
men hadde og et seksuelt forhold til Helge Fossmo.

- Helge Fossmo og Åsa Waldau startet i 1997,

en måned lang bibelskole, i Knutby, som gikk tre ganger i året.

- Denne «treningsskolen» tiltrakk seg ungdommer fra hele Sverige-  
til frikirker i Knutby, hvorav noen ville flytte til Knutby permanent.
- I 1998 kom Sara Svensson.
Hun besøkte den måned lange «treningsskolen»,
som menigheten arrangerte tre ganger i året.
Åsa Waldau- og andre lederskikkelser i Knutby Filadelfia
hadde «strenge regler» - og sterke meninger om hvordan
man skulle leve i et ekteskap, også når det handlet om intimitet.
- Pastorene «gikk inn i familier» og bestemte hvordan de skulle leve livene sine.- 29. mars 1999 var Helge Fossmo den eneste andre personen

til stede under seremonien der Åsa Waldau «ble forlovet med Jesus». 

Åsa tok på seg en ring innsatt med diamanter, og hun ble «Kristi brud» .
Og antok også et nytt navn: «Tirsa». 
- Helge Fossmo var forretter under seremonien.


«Tirsa» fikk også gode relasjoner til pastor Urban Fält,
som hun kalte for sin «Dodjadid» som var «kallenavnet hennes» for «Jesus». 
- Siden «Jesus ikke fysisk» kunne møte Åsa her på jorden,

måtte Urban «stille opp og hjelpe henne».

«Tirsaprofetiene» er skrevet som brev- eller dagboksnotater, 
fra «Dodjadid» til «dronning Tirsa». 


http://www.arnste.com/431649443/4996318/posting/89-tirsaprofetianProfetiene består av 14 skrevne sider i «Microsoft word» ,
med det første avsnittet datert den 26.mars 2000, og det siste 16.april 2000.


Åsa forteller da dette til noen få utvalgte, deriblant til barnepiken Sara.


Seinere fikk Åsa «terner», som så det som «den største ære» 
«å tjene sin dronning» «Tirsa».
- Peter Gembäck, som ble pastor i menigheten, var gift med Emma.
Åsa Waldau ha hatt et godt bekjentskap til dem,
og hun skal ha hatt et seksuelt forhold til både Helge Fossmo,
Peter Gembäck, og pastor Urban Fält.

- Heléne Fossmo ble funnet død 18.desember 1999,
da hennes mann, Helge Fossmo fant henne livløs i badekaret. 
under mistenkelige omstendigheter. 

- Saken ble henlagt som en ulykke, etter at Helene skal
«ha falt, og slått hodet mot vannkranen i badekaret».
Hun ble funnet i badekaret med badekåpen på.

https://www.expressen.se/nyheter/fakta-om-mordet-pa-helene/


http://www.arnste.com/431649443/5304009/posting/98-min-reise-til-knutby-23-september-2017-gir-resultater-reportasje-i-avisa-dagen-14-11-17

I 1999 møtte Helge Fossmo sin kommende kone Alexandra.
(Alexandra var Åsa Waldaus lillesøster)
(Alexandra Lovisa Jacobsson Wikström, født 27.05.1980 i Viby, Närke)

Døde/ drept: 10.01.2004 i Knutby, Sverige.)

Hun var da forlovet med en annen mann i pinsemenigheten i Knutby,
men forholdet hadde fått problemer.

- Helge Fossmo giftet seg med Alexandra 25.november 2000
De ansatte barnepiken Sara (Marie) Svensson,
og Sara fikk sterke følelser for Helge Fossmo.

- Alexandra var ansatt i Daniel Lindes dataselskap «Knutbypunkten.» 
Pastor Helge Fossmo jobbet også der på deltid.Sara Svensson, barnepiken, drepte Alexandra Fossmo 10.januar 2004,
«på befaling» av Helge Fossmo. Alexandra ble skutt med tre skudd, i sin egen seng.

Deretter gikk hun til nabohuset, hvor Daniel Linde bodde.

(Se tidligere notat; Daniel Linde, gift med Anette Linde-
som er søster med Patrik Waldau, som giftet seg med Åsa Waldau)

Daniel ble skutt, og alvorlig såret, men overlevde.

Sara Svensson ble pågrepet, og erkjente drapet dagen etter.I ettertid har det kommet frem at Helge Fossmo
«manipulerte» Sara Svensson til å drepe kona.
Svensson ble dømt til tvungent psykisk helsevern, for drap og drapsforsøk,

- Hun ble sluppet fri 14.desember 2011, etter at en domstol fant
at hun ikke lenger trengte tvangsbehandling.I 2004 ble Helge Fossmo dømt til livsvarig fengsel for medvirkning
til drapet på sin kone, Alexandra Fossmo.I 2014 fikk Fossmo straffen omgjort til 24 års fengsel,
men det ble senere omgjort, etter råd fra rettsmedisinerne
som mente at det var risiko for nye forbrytelser.

Først to år etter livstidsdommen innrømmet Fossmo
at han faktisk hadde vært innblandet i saken.Fossmo ble frifunnet for tiltalen om drap på sin første kone Heléne,
som ble funnet død i badekaret i parets hjem i 1999.
- I september 2019 gikk svensk påtalemyndighet med på å omgjøre
Fossmos livstidsdom etter drapet på Alexandra, til en tidsbestemt straff.
Fossmo ba om at denne ble satt til 25 år, mens aktor ba om 28 år.


- 4. desember 2019 besluttet Örebro Tingrätt at Fossmos livstidsdom
kan omgjøres til 26 års fengsel.

Det innebærer at han kan løslates på prøve i april 2021.
Knutby Filadelfia
«ble historie», og hadde sitt
siste medlemsmøte søndag 20.mai 2018,
etter massive mediaoppslag- og avsløringer om Forsamlingen.

- Dette gjaldt maktmisbruk- og seksuelle handlinger.

Og i ettertid har det kommet flere avsløringer - og mistanke
om seksualforbrytelser- og voldsforbrytelser, som har foregått over lengre tid.

For i 2017- 2018, anmeldte Peter Gembäck seg selv, Åsa Jacobsson
(tidligere Waldau)- og Urban Fält for vold og mishandling,
og for seksuell utnytting. Disse sakene stammer fra 2017,

og de var ikke knyttet til drapssaken fra 2004.

https://www.vl.no/nyhet/knutby-leder-anmeldte-seg-selv-venter-pa-rettssak-1.1581822Rettssaken startet tirsdag 14.januar 2020, i Uppsala Tingsrätt. 

https://www.nrk.no/urix/tre-tidligere-knutby-medlemmer-tiltales-1.14550378
Onsdag 12.februar 2020, var siste dag i rettssalen i Uppsala Tingsrätt.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/nu-avslutas-knutbyrattegangenDommen mot disse tre pastorene i Knutby- Forsamlingen,
falt fredag 13.mars 2020, i Uppsala Tingsrätt,
og de ble alle kjent skyldige i å ha mishandlet flere i menigheten.

Åsa Jacobsson (tidligere Waldau) ble dømt 120 timers samfunnstjeneste.
Dommeren fant henne skyldig i åtte tilfeller av mishandling.  

Hun ble imidlertid frikjent for seks andre tiltalepunkter.
- Tingsrätten mener at straffen burde være fire måneders fengsel,
men siktelsen ble midlertidig frafalt, og hun slipper ubetinget fengsel,  
fordi det har gått lang tid siden mishandlingen ble begått.

De to andre tiltalte pastorene ble dømt til betinget fengsel.
- Urban Fält fikk en betinget dom- og samfunnstjeneste
for seksuell utnyttelse av ei da 17år gammel jente,
som han hadde et tillitsforhold til.
Han skal også betale 85.000 svenske kroner i erstatning vedkommende.

- Peter Gembäck, ble dømt til betinget fengsel, og 80 dagsbøter
(drøyt 20.000 svenske kroner) for mishandling/ overgrep- og unødig, ulovlig tvang.


https://www.domstol.se/nyheter/2020/03/dom-i-mal-mot-tre-f.d.-medlemmar-i-en-forsamling-i-knutby/?fbclid=IwAR2RVAoZ3sp1LaSKhbIVN1yMBPLYL7DWNBCEGfDdMMkl3gdXsX92B6V7OdY

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/knutby-dom

https://www.vl.no/nyhet/tidligere-knutby-pastorer-domt-for-vold-1.1681180MEN 6.april 2020, kom det frem at Åsa Jacobsson
anker domfellelsen for mishandling mot flere medlemmene
i den tidligere Knutby Filadelfia forsamlingen.

Ifølge anken, ønsker Åsa løslatelse fra påtalemyndigheten- og erstatningskrav,
og mener at tingretten evaluerte bevisene feil.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/asa-waldau-overklagar-fallande-dom

Knutby Filadelfia 
- OG
«Hva skjedde egentlig med Helene Fossmo»?

- «Starten» et «dramatisk mysterium»
man ennå ikke har funnet svar på...(PS; Jeg, Kjerstin, har prøvd «å lese meg til» -
«og å opparbeide meg» info om personer- og hendelser i Knutby,
men kan ikke garantere for at alt/ alle detaljer stemmer.
- Så muligheter for at jeg kan ha skrevet feil e.a, kan forekomme.

Og ja, jeg vet at jeg gjentar meg selv en god del, men føler dette er viktig,
for «å få frem helheten», og «de viktige detaljene», rundt «det som blir nevnt»).

Filadelfiaförsamlingen i Knutby/ Knutby Filadelfia ble grunnlagt i 1921.
(På svensk kalt «Knutbyförsamlingen»).


Filadelfiaförsamlingen var en frikirke- menighet i Knutby, i Uppsala kommune.
(Et lite tettsted, som ligger en times kjøring fra Stockholm).

Før 1992, var det ingen særskilte ulikheter
mellom Knutby Filadelfia og andre små frikirker.
- Men etter dette, skjedde det mye i Forsamlingen,
og det var mye dramatikk, som jeg vil fortelle mer om her..

Den svenske pinsebevegelsen «ekskluderte» Knutby Filadelfia
etter drapssaken i 2004. Den ble da «en frittstående frikirke»,
med forsamlingslokale på en gård om lag tre kilometer
utenfor Knutby sentrum.

Knutby Filadelfia ble nedlagt 20.mai 2018.
På dette tidspunktet, var det kun to medlemmer igjen.
Kim Wincent flyttet til Knutby med sin kone og to barn i desember 1984,
og jobbet som pastor i menigheten i Knutby.
På denne tiden var Knutby Filadelfia en liten forsamling, med 27 medlemmer.

Og Kim jobbet godt, han ble populær; «skapte møter» - og fellesskap
mellom menigheten- og landsbygda.

Og i 1991 hadde Menigheten økt til rundt 40 medlemmer,


En av pastorene i Menigheten, som ble ansatt senere, var Helge Fossmo. 
(Helge Arnold Fossmo, født 27.07.1971)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Helge_Fossmo

Fossmos foreldre kom fra Norge, og Helge var yngst av fem søsken.
De bodde i landsbyen Björneborg (ligger ca 10km fra Kristinehamn i Värmland fylke),   
Familien var ikke spesielt religiøs, men da Helge var rundt ti år gammel
meldte han seg inn i «Svenska Missionskyrkans Ungdom» i Björneborg.

( https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Missionskyrkans_Ungdom )

Ikke lenge før han fylte tolv år ble han «frelst».

Helge gikk på gymnaset i Kristinehamn,
og meldte seg frivillig på en kristen ungdomskafé.

I 1993 møtte han Heléne Johansson, hans fremtidige kone.
(Giftet seg i juni 1994) (Helénes foreldre; Inger og Ingvar Johansson)- I 1989 ble Helge Fossmo med i pinsemenigheten i Kristinehamn,
hvor Heléne også var medlem. Etter endt utdanning studerte han i Karlstad,
for å bli naturfaglærer, men han «droppet ut».
En stund jobbet han som lærer på sin gamle skole i Björneborg.


Forstander i Knutby Filadelfia, Claes Frankner og hans kone, Ulla Frankner,

ble godt kjent med Fossmo i 1992.

Våren 1993 var Helge Fossmo involvert i «Jaspis»;
en liten gruppe innen den kristne trobevegelsen i Kristinehamn,
som var tilknyttet Trosbevegelsen i Sverige.

(En gruppe inspirert av Ulf Ekman 's «Livets Ord», 
en del av «Word of Faith»- bevegelsen)

¤¤¤¤¤¤

- «Livets Ord» («Word of Faith») er en svensk idealistisk stiftelse;
en frimenighet i Uppsala i Sverige, innenfor den svenske trosorden.

Menigheten ble stiftet i 1983, av Birgitta og Ulf Ekman.
Ulf (født 8.desember 1950) var menighetens hovedpastor fra starten og fram til 2014,
og var samtidig blant de fremste representantene for trosbevegelsen i Skandinavia.


«Livets Ord» er det fremste eksempelet
på den «nykarismatiske bevegelsen» i Sverige,
«nært beslektet» med trosord, og det kan sees på som et svensk uttrykk,
som ligner på pinsemenighetene i amerikansk kristendom.

«Livets Ord» er en del av Trosbevegelsen.
Ukentlig har menigheten besøk av omtrent 4 000 mennesker (2019)

«Livets Ord» sin visjon; «…er å utruste Guds folk med hans trosord,
vise dem hvilke åndelige våpen de har, lære dem å bruke dem,
og sende dem ut i seierrik strid for Herren».


Menighetens målsetning er «å nå ut til andre mennesker
med evangeliet om Jesus Kristus, og å løfte opp og ære Jesus Kristus,
og formidle Guds Ord i Den hellige ånds kraft, til menneskers befrielse».

Under en gudstjeneste på «Livets Ord» den 9.mars 2014,

informerte daværende hovedpastor Ulf Ekman,
at han forlot forsamlingen for å bli katolikk.
Han konverterte 22. mai 2014.

 

- Den svenske artisten Carola Häggkvist har også vært nært knyttet til Livets Ord.)

(Kilde; Wikipedia)

¤¤¤¤¤¤¤


Etter noen måneder forlot Fossmo imidlertid «Jaspis»,
og kom tilbake til pinsemenigheten. Han ble da ansatt som ungdomspastor.

- I mai 1995 arrangerte han «en marsj for Jesus» i Kristinehamn.

Den kristne avisen «Dagen» publiserte Fossmos opplevelse
av «xenoglossi»/ «tungetale».


¤¤¤¤¤

( «Tungetale», «tunger» , eller «glossolalia», 
betyr at en person i en religiøs sammenheng
«oppfatter seg selv / oppfattet tale» på et fremmed språk,
som «en guddommelig inspirert» bønn, språk- eller melding,
til folk som forstår dette språket .

«Xenoglossy», også skrevet «xenoglossia»/ «xenolalia», 
er det antatte paranormale fenomenet der en person
er i stand til å snakke eller skrive et språk han- eller hun
ikke kunne ha tilegnet seg på naturlige måter.

Ordene stammer fra gresk ξένος xenos ,
«utlending» og γλῶσσα glōssa , «tunge» eller «språk».
- Historier om de enkelte mirakuløse evnene til å lese,
skrive, snakke eller forstå et fremmedspråk
som vises i Bibelen- og annen kristen religiøs litteratur,
inspirerte til lignende beretninger og historier i middelalderen.


- Begrepet «xenoglossy» ble tilsynelatende myntet
av den franske parapsykologen Charles Richet i 1905.

Historier om xenoglossy finnes i Bibelen,
og moderne påstander om «xenoglossy» er blitt fremsatt
av parapsykologer og reinkarnasjonsforskere som Ian Stevenson.

Det er ingen vitenskapelige bevis på at «xenoglossy» er et faktisk fenomen.


- Kilde; Wikipedia

¤¤¤¤¤¤


- Helge Fossmo giftet seg med Helene Johansson i juni 1994,
Og i august 1997, flyttet de med med sine to barn, Hanna, David,
(født 1995- og 1996) til Philadelphia Assembly i Knutby. 

Der ble deres tredje barn , Oscar, født i 1999.

Helge Fossmo ble en av pastorene i Knutby Filadelfia i 2002,
hvor han hadde ansvaret for menigheten til 2004.

 
Men Helge hadde «et godt øye» til andre kvinner også..
En av dem, var Åsa Maria Jacobsson 
(tidigere gift Björk- deretter gift Waldau),
som var født den 26.oktober 1965, i Örebro.

Åsa Jacobsson er barnebarn til pastor Willis Säwe (1907-1978), 
som var en av Pinsebevegelsens ledende representanter i Sverige.

Åsa studerte teologi ved «Månadsbibelskolan» i Filadelfiaförsamlingen

i Stockholm i oktober 1985, der også Kim Wincent var elev..

Hun jobbet på slutten av 1980-tallet som ungdomsleder
i pinsemenigheten i Laxå, hvor hun også var i et par år,
var gift med Christer Björk. (Skilt i 1993)

Så ble hun ansatt i «Uppsala pinsemenighet»  
(Pingstförsamlingen/ Pingstkyrkan i Uppsala) der hun jobbet med barn.
Hun hadde imidlertid en større interesse for å jobbe med tenåringer i menigheten,
og ble ungdomspastor/ leder høsten 1990, og skulle ha ansvaret for barnearbeid.
Åsa holdt da «åpent hus» i sin egen leilighet, der ungdommene kunne overnatte.

Dette førte nesten til «en splittelse» i pinsemenigheten,
delvis pga at Åsa hadde «for nære relasjoner» med ungdommene.

I 1993 ble hun oppsagt, og flyttet til Knutby,
og ble en stor inspirasjonskilde- og positivitet der.Kim Wincent, var da forstander i Knutby Filadelfia Menigheten.
Han utnevnte Åsa til evangilist- og året etter ble hun pastor.
Og hennes innflytelse på Forsamlingen virket positivt
på folk i lokalsamfunnet- og i pinsebevegelsen.

Åsa satte i gang «en total endring» i menigheten- og fikk den til å vokse igjen! Hovedsakelig gjennom kontakt med unge mennesker.


Knutby Filadelfia fikk attskillige flere medlemmer etter at Åsa kom dit.
Helge Fossmo møtte Åsa for første gang i august 1993, i Kristinehamn.
Og de utviklet etterhvert et nært- og seksuelt forhold.Patrik Waldau, da 16år, var en av ungdommene ved pinsemenigheten i Uppsala.
Han reiste ofte til «Pingstkyrkan» i Uppsala, der han traff 10år eldre Åsa.
De innledet et forhold, og i 1992 flyttet Åsa inn
sammen med familien Waldau i Knutby,
etter avgangen fra pinsemenigheten- og skilsmissen med sin daværende mann.

- Åsa og Patrik giftet seg i 1994, da Patrik var 18år, og hun tok navnet Åsa Waldau.
(Skilt oktober 2016)


Patrik Waldau er sønn til Per Arne Waldau- og Gun-Britt Waldau,
og hans søstre er Anette Linde (gift med Daniel Linde) og Åsa Wincent.
I 1997 startet Helge Fossmo- og Åsa Waldau
en måned lang bibelskole i Knutby, som gikk tre ganger i året.
- Denne «treningsskolen» tiltrakk seg ungdommer fra hele Sverige!
Sara Svensson besøkte denne i 1998. 


Helge Fossmo startet også misjonsstiftelsen «Aid for Nations» 
som først var aktiv i Estland. Senere organiserte denne stiftelsen
bibelskoler i Coimbatore (India), Israel og i Hongkong.I 1999 møtte Helge Fossmo sin kommende kone Alexandra.
(Alexandra var Åsa Waldaus lillesøster)
(Alexandra Lovisa Jacobsson/ Wikström. Senere Fossmo.
Født 27.05.1980 i Viby, Närke. Drept/ død 10.01.2004, i Knutby.
På hennes gravstein står etternavnet Wikström),


Alexandra hadde tre søstre; Carina, Åsa (1965) og Anna (1969).
Faren deres (Matz Jacobsson) forlot hjemmet like etter fødselen,
og hun vokste opp med sin mor, Lillemor, og stefaren, ved etternavn Wikström.


Alexandra var da forlovet med en annen mann i pinsemenigheten i Knutby,
men forholdet hadde fått problemer.

- Paret gikk til Fossmo for hjelp, men samtalene med pastoren
gikk slett ikke som forventet, og resultatet var at Alexandra,
i påhør av Fossmo og hennes kommende mann,
erkjente at hun bare hadde følelser for Fossmo.

Alexandras forhold med sin forlovede ble brutt.Men Helge hadde flere kvinner «i øyekroken».Fossmo flyttet til et hus ved siden av Åsa Waldau,
og han tilbrakte mesteparten av tiden sin med henne.

De leste Bibelen, og «stilte spørsmål» om «den metaforiske tolkningen» 
av «Brud til Kristus», som kirken «ikke er eksplisitt/ entydig» 
i tekstene 
i «Det nye testamentet». 

- Fossmo sa til Waldau at «hvis bruden var en person», «måtte det være henne».29. mars 1999 var Helge Fossmo (da 32år) den eneste personen til stede,  
han var forretter, under seremonien der Åsa Waldau (da 38år)
forlovet seg «med Jesus» i et kapell i Knutby.

Alt var nøye planlagt.

Pastor Helge Fossmo leste utvalgte stykker fra Bibelen,
og etterpå fikk Åsa forlovelsesringen på fingeren.
Det var en gullring innsatt med sju diamanter;
«et symbol» for «gudommelighet- og fullkommenhet», som Åsa selv hadde kjøpt.

Åsa «ble forlovet med» Jesus, og antok også et nytt navn: «Tirsa».
- Hun «ble» «Kristi brud», «og videreformidlet hans profetier» på flytende svensk.

Åsa var utpekt «som en brud», «som skulle gifte seg med Jesus 
i et himmelsk bryllup», med kristentroende som gjester.

Og det var snakk om «et ekteskap», som også ble
«en seksuell forening mellom Åsa Waldau og Jesus».
 

- Dette ble en slags «rituell handling» i Knutby Filadelfia, 
og medlemmene anså seg som «en utvalgt Forsamling», 
der de hadde «bruden til Jesus», «iblant seg».

«Dyrkelsen» var verdig «en dronning».


Etter sermonien forlot Åsa kapellet alene.

Hun gikk igjennom Knutby, «i påvente av» «sin kommende ektemann».Blant folk i Menigheten, var det snakk om at «Åsa Waldau
skulle til himmelen før alle andre» - «for å møte sin mann; Jesus».

Denne hendelsen ble da, på dette tidspunkt, holdt hemmelig,

og kun delt, (ifølge politiets etterforskning) med Heléne Fossmo (da 27år)
(Helge Fossmos kone) og barnepiken Sara Svensson (da 27år). 


(Kilde; Expressen, publicerad 26 maj 2004, kl 06.26. Uppdaterad 9 feb 2007 kl 07.01)

Pastorn: Här förlovades Kristi brud med Jesus

https://www.expressen.se/nyheter/pastorn-har-forlovades-kristi-brud-med-jesus/

 I ettertid «av dramatikken» av det som har hendt i Knutby Filadelfia,
har det dukket opp et dokument, som «har vært hemmelig»;
et 14 siders langt dokument som var «gjemt inne i datamaskiner
som bare de innerste i Knutbymenigheten har tilgang til»; «Tirsaprofetian».


«Tirsaprofetiene» er skrevet som brev- eller dagboksnotater, 
fra «Dodjadid» til «dronning Tirsa»


Profetiene består av 14 skrevne sider i «Microsoft word» ,

med det første avsnittet datert den 26.mars 2000, og det siste 16.april 2000.


Navnet «Dodjadid» anses å være en sammensetning av de hebraiske ordene 
for «venn- og elskling», og tolkes som «pseudonym» for Jesus.


- «Tirsa», på hebraisk, תרצה,; «vil at du skal være min glede».

Åsa Waldau kalte seg innen Knutby Filadelfia, iblandt for «Tirsa».

- Profetiene omhandler «fremtidige erotiske hendelser» 
mellom «Dodjadid» og «Tirsa»,
o
g beskriver «Tirsa» som «spesielt utvalgt»
både som leder og- kone, og «for krig mot Satan og demoner».


«Tirsaprofetien», der Åsa «utpekes» til «Kristi brud»,
er «direkte diktert» fra Jesus selv.
Senere fikk Åsa «terner», som så det som «den største ære» 
«å tjene sin dronning» «Tirsa».


Åsa forteller dette til noen få utvalgte, deriblant til barnepiken Sara.- I dokumentet beskrives det b.la hvordan Åsa Waldau, «har sex med Jesus».


http://www.arnste.com/431649443/4996318/posting/89-tirsaprofetian


«I Bibeln är Tirsa dels en av fem döttrar till Selofchad och dels en stad.

Döttrarna kräver av Moses, och får, arvsrätt från sin far
som inte har några söner och staden Tirsa omnämns för sin skönhet i Höga visan.

 

Texten behandlar framtida erotiska skeenden mellan Dodjadid och Tirsa,

beskriver Tirsa som speciellt utvald både som ledare och hustru
samt manar till strid mot Satan och demoner.


Helge Fossmo hävdade att dokumentet skrivits
av dåvarande pastorn i Knutbyförsamlingen Åsa Waldau
och att hon var församlingens verkliga ledare.

Tirsaprofetian kom till allmänhetens kännedom
när psykoterapeuten Rigmor Robèrt publicerade utdrag
och en analys av innehållet i Dagens Medicin.

Profetian anses av bland andra Rigmor Robèrt,
vara författad av Åsa Waldau, vilket har förnekats av församlingens ledning,
som sagt att den är en produkt av Helge Fossmo,
och inte har något med församlingens verksamhet att göra».


Rigmor Robèrt (født Elsie Rigmor Charlotte Stigsdotter, født 15. juni 1948,
i Finspång , Östergötland), er en svensk lege , psykoterapeut , forfatter og foreleser.

- I ettertid av Knutbydramat publiserte hun en oppsummering- og gjennomgang
av «Tirsa-profetien» i «Dagens Medicin».
Hun mener at profetien skrevet av Åsa Waldau,
og «viser mekanismene bak hendelsene».


Rigmor Robért startet startet høsten 2019, «Sektpodden»,
en «Podcast» sammen med tidligere Knutby pastor Emma Gembäck.
(Peter Gembäcks kone)

https://www.dagen.se/nyheter/rigmor-robert-startar-sektpodden-med-emma-gemback-vi-tva-var-fiender-forut-1.1594682?paywall=true


Her snakker de om sekter generelt, og alt fra de små tingene i forhold,  arbeidsgrupper til partipolitikk, religiøse sammenhenger og organisasjoner
- til det store i sosiale strukturer og diktaturer.

Samt at de «setter søkelyset» på Knutby.

Eva Lundgren (født 24.11.1947) er norsk teolog og sosiolog,
hun har doktorgrad (disputerte 1985) i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Fra 1993 professor i sosiologi/kvinneforskning ved Uppsala Universitet.


Hun har hovedsakelig konsentrert seg om to temaer i forskningen;
feministisk teori og voldsforskning (vold mot kvinner, med fokus på religiøse miljøer)
- Hun er spesielt kjent for begrepet om «normaliseringsprosessen»,
som går ut på «at menn mishandler kvinner» «fordi de ønsker å befeste sin makt,
og at mishandlede kvinner gradvis finner seg i sin situasjon».


Lundgrens forskning har vært mye diskutert, og etter at hun i et program
på svensk fjernsyn i mai 2005, påsto at flere hundre mennesker i Norge- og Sverige
«har vært ofre for rituelle overgrep», ble hun anklaget
for å drive med «
uhederlig forskning»

«Uppsala Universitet» frikjente hennes forskningsarbeid i desember samme år.


Og Eva Lundgren har hatt mange samtaler med Helge Fossmo
i «Kumla fengselet», der han sonet sin straff for ugjerningene.
(Fossmo ble i april 2008, overflyttet til en sikkerhetsavdeling i «Tidaholm-fengselet»)


https://www.dagen.no/Nyheter/Knutby-pastoren_truet_i_fengsel-38783


https://www.aftenposten.no/verden/i/k3ERv/knutby-pastoren-truet-i-fengselet?
- I oktober 2006, skrev Lundgren en artikkel om «Knutbys mørke hemmelighet».

http://www.arnste.com/431649443/4965313/posting/88-knutbys-m%C3%B8rke-hemmelighet-artikkel-fra-6-oktober-2006-av-eva-lundgrenI artikkelen mener hun at «virksomheten» til pinsemenigheten i Knutby
«viser farene ved en magisk virkelighetsforståelse i vår kultur».


- Hun skriver; «Den illustrerer at det demokratiske prosjektet
om alle menneskers «like» tilgang til guddommens tale kan bli
et fascistisk prosjekt, der visse mennesker har mye høyere menneskeverd enn andre.

- Noen konsekvenser har vi sett i deres konkrete uhyggelighet.

Men vi har ikke sett alle.....».


Eva Lundgren har skrevet artikkelen; Knutby: «Dödskulten på Dödskullen»
(publisert på Idunn juli 2007)


https://www.idunn.no/kok/2007/03/knutby_ddskulten_pa_ddskullenHer forteller hun om egne tanker, rundt hendelsene i Knutby,
og spesielt tanker om Helge Fossmo, etter at hun hadde
hatt mange samtaler/ intervjuer med ham i fengselet i Kumla.


I boka «Knutby- koden» (utgitt i 2008, Gyldendal Forlag),
forteller Eva Lundgren om sakens fakta- og egne resonnement
etter å ha snakket med aktuelle mennesker,
samt hatt veldig mange samtaler med Helge Fossmo.
- En «religionskritisk analyse» av Knutby-saken.

https://www.nlb.no/boker/voksne/alle/knutby-koden

 

- Her stiller hun mange retoriske spørsmål rundt dødsfallet til Helene Fossmo..


Men hvem vil fortelle «den fulle sannheten»?
- Vil Åsa Jacobsson «åpne seg»?

Vil hun fortelle hvordan det «egentlig var»?For Åsa «ble dyrket som en dronning», og mange «så opp til henne».
- Hun var «dronning» «Tirsa».


- Åsa Waldau påsto også at «det er Gud som på overnaturlig vis hvisket
i hennes øret, alt som er dårlig- og som ikke var tillatt i forsamlingen.»

- Hun ble «forlovet med Jesus» «og videreformidlet hans profetier».
Åsa var utpekt «som en brud», «som skulle gifte seg med Jesus
i et himmelsk bryllup», med kristentroende som gjester.


Og det var snakk om «et ekteskap», som også ble «en seksuell forening»
mellom Åsa Waldau og Jesus.

- Dette ble en slags «rituell handling» i Knutby Filadelfia,
og medlemmene anså seg som «en utvalgt Forsamling», 
der de hadde «bruden til Jesus», «iblant seg».


Og fikk også gode relasjoner til pastor Urban Fält,
som hun kalte for sin «Dodjadid», som var «kallenavnet hennes» for Jesus.
- Siden Jesus «ikke fysisk kunne møte henne» her på jorden,
måtte Urban «stille opp og hjelpe Åsa».«Tirsaprofetian», der Åsa «utpekes til Kristi brud», er direkte «diktert fra Jesus selv».
Åsa beretter dette kun for noen få utvalgte, deriblant til barnepiken Sara.

- Åsa Waldau påsto også at «det er Gud som på overnaturlig vis hvisker
i hennes øre alt som er dårlig- og ikke tillatt i forsamlingen.»

Seinere fikk Åsa «terner/ tjenere», som så det som
«den største ære» «å få tjene sin dronning».
Journalister i den kristne svenske avisen «Dagen»
har snakket med flere tidligere medlemmer i «Forsamlingen».
- Ingen vil stå fram med navn, men forteller at på medlemsmøter
ble det flere ganger diskutert «om Jesus bare var et menneske»,
«og ikke en del av den treenige Gud».

- «Det forkynnes et svart- hvitt verdensbilde» - «du er enten med- eller mot».
Medlemmer fortalte også at det fantes «et hierarki» i menigheten, 
der det gikk an «å stige i gradene». 

- Det ble ledet av «en indre krets», som hadde tett kontakt med Åsa Waldau.

Det var ikke «Forsamlingens offisielle lære»,
«det var ikke noe som ble forkynnet på søndager».

- Likevel har flere av avisa «Dagen» sine kilder,

sagt «at flesteparten av Forsamlingsmedlemmene trodde at de var
i en utvalgt forsamling, som hadde den ære å ha «Kristi brud» midt iblant seg».


Åsa Jacobsson (på den tid, Waldau) deltok vanligvis ikke i Menighetens gudstjenester,
og hadde offisielt ingen rolle, men flere personer som avisa «Dagen» har snakket med, har sagt «at Forsamlingsledelsen hadde møter med Åsa Waldau
før hver eneste gudstjeneste».


I tillegg solgte menigheten bøker og CD-er signert Åsa Waldau,

og kirkerommet var «utsmykket» med hennes kunst.
(Åsa Jacobsson er en dyktig musiker, og utgav i 2005, sitt eget album «Mitt Hjärta»)

https://www.expressen.se/noje/musik/asa-waldau-slapper-album/

 

https://play.google.com/store/music/album/Mitt_hj%C3%A4rta?id=Bujqnfuifdv5pbgag5cwc6g4744&hl=en_US

Ifølge anonyme medlemmer, hadde pastor Urban Fält «overtatt» 
Helge Fossmos rolle «som Jesu stedfortreder»,
«med en spesiell relasjon til Åsa Waldau», «og videreformidler budskap fra henne». 
- Han kunne, ifølge en kilde, «gå inn til henne opptil ti ganger om dagen». 


Helge Fossmo har i tidligere uttalelser avvist at han skal ha hatt
regelmessig sex med Åsa Waldau.
- Ifølge han selv «var det egentlig ikke han», «men Jesus» som tilfredsstilte Åsa.  
Han har sagt at «han bare var bindeleddet» mellom Kristus- og hans brud.

Og «Kristus meldte seg ofte»; «hvor som helst- og når som helst».
- Hjemme hos henne. I kjøkkenet. Men som oftest i bilen,

på en eller annen skogsvei i Roslagen uten for Stockholm.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/MMGxJ/knutby-pastoren-om-sitt-ville-sex-livSelv om Helge da var gift med Helene Fossmo, «utnyttet han» Åsa,
både mentalt- og verbalt, med sine handlinger.

18. desember 1999 fant Helge Fossmo sin kone Heléne død i badekaret,

i deres hus. Tidligere har han forklart at han lå og sov da hun døde.

- Pastoren har forklart at han og Helene var syke den desemberdagen,
og at han gikk og la seg, mens hun tok seg et bad.

 

Saken ble henlagt som en ulykke, etter at Helene ble funnet i badekaret
med badekåpen på. Hun skal ha falt og slått hodet mot vannkranen i badekaret.

http://www.arnste.com/431649443/5304009/posting/98-min-reise-til-knutby-23-september-2017-gir-resultater-reportasje-i-avisa-dagen-14-11-17
I løpet av få måneder hadde Helge Fossmo funnet en ny kone, Alexandra Fossmo,
(Alexandra Fossmo hadde tre søstre; Carina, Åsa (1965) og Anna (1969).

Faren deres forlot hjemmet like etter fødselen,
og hun vokste opp med stefaren ved etternavn Wikström.
(Hun- og Åsa var barnebarn av pinseleder Willis Säwe).


I juni 1999 forlot Alexandra videregående, og flyttet til Knutby.
Hun var ansatt i Daniel Lindes dataselskap Knutpunkten.
- Pastor Helge Fossmo jobbet også der på deltid.- Gjennom søsteren Åsa, ble Alexandra «frelst»,
og forlovet seg med et medlem av Philadelphia-forsamlingen i Knutby.


Dagen etter at Heléne Fossmo ble funnet død i badekaret 18. desember 1999,
«brøt »Alexandra sitt forlovelse. Hun tok seg av Helge Fossmos barn.
- Helge og Alexandra forlovet seg i april 2000, og paret giftet seg
25. november samme år.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Fossmo
Helge - og Alexandra Fossmo ansatte barnepiken Sara (Marie) Svensson.
26 årige Sara flyttet inn hos dem, og det er en kjent sak
at Sara skal
ha hatt sterke følelser for pastoren.
- Helge og Sara skal «ha sneket seg ut» om nettene sammen,
og politiet tror at Helge Fossmo hadde «sterk innflytelse» over henne.

I juni 2001 flyttet Sara Svensson inn på Fossmos soverom for
«å bekjempe syke demoner med sex», og kona Alexandra Fossmo
måtte være på gjesterommet.

Ifølge Helge Fossmo godtok Alexandra hans situasjonen
fordi «hun trodde» b.la at Åsa Waldau var «Kristi brud».
- På en lapp hadde hun skrevet «invitasjonen»: 
«Når du hører Sara og Helge snakke, ikke tenk galt da! De er ikke mot deg». 


Tidlig om morgenen 8. november 2003 slo Sara Svensson
Alexandra Fossmo i hodet med en hammer.
- Alexandra våknet, og klarte å avverge angrepet.
Hun ringte mannen sin (Helge) som var ute midt på natten for å fylle bensin.
(Med en ny elskerinne).

Men hendelsen ble ikke rapportert til politiet,
selv om Åsa Waldau tok bilder av søsterens skader.

Sara Svensson måtte forlate Knutby, og dro til faren sin i Vaggeryd.


Men Helge Fossmo hadde fortsatt tett telefonkontakt med henne.

Han hadde også et seksuelt forhold til Anette Linde. (Søster til Daniel Linde)


- Paret Alexandra- og Helge Fossmo dro noen timer senere som planlagt
til Arlanda og tilbrakte to uker i Hong Kong på en bibelskole.

 


Tilbake i Knutby fant Alexandra Fossmo, på bryllupsdagen sin 25. november 2003,
i postkassen, en umerket konvolutt uten avsender, adressert til mannen sin.
- Teksten var truende; «dette vil være din siste bryllupsdag».
Men hun har aldri lest brevet.


Julen 2003 tilbrakte Helge og Alexandra Fossmo med
Alexandras eldste søster i Örebro, og Åsa Waldau var også der
sammen med mannen sin, Patrik Waldau.
Ved inngangen i 2004 var Åsa Waldau en av Knutby-forsamlingens pastorer,
sammen med Urban Fält, Kim Wincent, Peter Gembäck, Emma Gembäck,
Johan Grimborg, Helge Fossmo.

 

Fredag 9. januar 2004 «konfronterte» Alexandra Fossmo
ektemannen sin med «mistankene hans om utroskap». 
- Om morgenen hadde hun sett fotspor i snøen ved terrassen.
Denne kvelden tilbrakte hun med naboens kone og barna.
Hun la seg før mannen hennes hadde kommet hjem, på soverommet deres.

Og samme dag, 9. januar, satte Sara Svensson seg i sin fars bil,
kjørte fra barndomshjemmet i Småand og reiste til Knutby.
- Noen timer senere, 10.januar 2004, skjøt hun Alexandra Fossmo,
med tre skudd, «på befaling» av Helge Fossmo.

Sara snek seg inn i pastorvillaen, listet seg inn på Alexandra Fossmos soverom,
og skjøt 23-åringen mens hun sov i sin seng. Hun ble drept med to skudd
gjennom hodet, og et tredje skudd skal ha truffet henne i underlivet.

Sara var bevæpnet med en .38 kalibers revolver, med en hjemmelaget lyddemper,
og hadde med seg en strømpe til å tre over hodet.

Deretter gikk 26-åringen over til nabohuset, hvor Daniel Linde bodde.
(Daniel er gift med Anette Linde, som og hadde et seksuelt forhold til Helge Fossmo.
Anette Linde- som er søster med Patrik Waldau, som giftet seg med Åsa Waldau)

Daniel ble skutt, og alvorlig såret, men overlevde.


(
Helge Fossmo hadde tidligere klart å kjøpe et våpen til Sara Svensson,
og han ble senere dømt for å ha påvirket henne til å reise til Knutby 10. januar 2004.)
Helge Fossmo har hele tiden hevdet at han lå og sov i rommet ved siden av,

fordi han hadde trøstet et av sine barn, og at han aldri våknet av skuddene.
- Men politiet «fester ikke lit» til denne forkalringen.Sara Svensson, bodde ikke i huset deres lengre,

men hadde flyttet inn til Åsa Waldau,
- Og Sara visste hvor nøkkelen til Fossmos hus lå skjult, og låste seg inn.


Døren til Daniel Lindes hus var låst, og Sara banket derfor på døren, og vekket Daniel. Da han åpnet, ble han skutt to ganger, og truffet i ansiktet- og i overkroppen.

- Den ene kulen var bare millimetere fra å treffe Lindes halspulsåre.

Sara trodde at Linde var død, og hun «smøg seg» deretter ut på baksiden av huset,
og flyktet fra stedet med en bil.

Men Daniel Linde hadde «englevakt». Alvorlig skadet ringte han til pastoren.
Helge Fossmo har i forhør forklart at han etter denne samtalen,

umiddelbart løp over til nabohuset. Deretter fulgte han med Daniel Linde
i ambulansen til Akademiska Sjukhuset i Uppsala.


I mellomtiden oppdaget en annen nabo at Helge Fossmos kone,
Alexandra, lå død i sengen.
- Politiet har reagert på at Fossmo «ikke varslet kona», om at naboen hadde blitt skutt.
Spesielt mtp at «en voldsmann da gikk løs i nabolaget».Sara Svensson reiste tilbake til Småland, hvor hun ble pågrepet,

og hun erkjente drapet dagen etter.

Det er en kjent sak at Sara skal ha hatt sterke følelser for Helge Fossmo.

De to skal ha «sneket seg ut» på nettene sammen,
og politiet tror at pastoren hadde sterk innflytelse over henne.

- De «står fortsatt ved» at det er 26 år gamle Sara Svensson,
som året førut, slo Alexandra Fossmo i hodet med en hammer,
var den som avfyrte skuddene.
Men de tror at det var det Helge Fossmo som «overtalte henne»
«til å begå ugjerningen».
Fossmo, som har norske foreldre, ble i 2004 dømt til fengsel på livstid
for medvirkning til drap på sin kone Alexandra,
samt for medvirkning til drapsforsøk i to tilfeller.

- Retten mener han manipulerte parets tidligere barnevakt Sara Svensson
til å drepe kona. Svensson ble dømt til tvungent psykisk helsevern
for drap- og drapsforsøk.I 2014 fikk Fossmo straffen omgjort til 24 års fengsel,
men det ble senere omgjort etter råd fra rettsmedisinerne
som mente at det var risiko for nye forbrytelser.

Først to år etter livstidsdommen innrømmet Fossmo, 
at han faktisk hadde vært innblandet i saken,


I september 2019 ble det kjent at svensk påtalemyndighet 
hadde gått mepå en tidsbestemt straff for Fossmo.  
- Han ba da om en fengselsstraff på 25 år, mens aktor ba om 28 år.


4. desember 2019 besluttet «Örebro tingrett» at Fossmos livstidsdom

kan omgjøres til 26 års fengsel.
- Det innebærer at han kan løslates på prøve i april 2021.


https://www.vl.no/nyhet/knutby-pastor-helge-fossmo-blir-etter-planen-loslatt-i-2021-1.1628102


Påtalemyndigheten viste til en utredning fra «Rättsmedicinalverket» 
der det heter at det nå er «mindre trolig at han kommer til å begå kriminalitet
av alvorlig art» dersom han slippes fri, ifølge "Aftonbladet".

Derimot finnes det fortsatt en risiko for at den tidligere pastoren
kan «manipulere og bedra sine omgivelser for å tilrane seg fordeler», het det videre.


Fossmo ble imidlertid frifunnet for tiltalen om drap på sin første kone Helene,
som ble funnet død i badekaret i parets hjem i 1999.
- Først i 2006 tilsto Fossmo at han hadde vært innblandet i voldshandlingene.Helge Fossmo giftet seg igjen 20.juli 2007, med en 30år gammel svensk trebarnsmor.

https://www.dagbladet.no/nyheter/helge-fossmo-gifter-seg-igjen/66349600

Vielsen foregikk på «Kumla-anstalten» (landsfengsel),
der Knutby-pastoren tidligere sonet sin livstidsdom.

(Fossmo ble i april 2008, flyttet fra «Kumla» til en sikkerhetsavdeling
i «Tidaholm»- fengsel, fordi han følte seg truet av medfanger).

Brudeparet fikk bryllupsnatta sammen før bruden må forlate fengselet.
- De skilte seg i 2016, og Helge har skiftet etternavn til Iversen.- 14. desember 2011 ble Sara Svensson sluppet fri etter at en domstol
fant at hun ikke lenger trengte tvangsbehandling.
Den svenske pinsebevegelsen 
ekskluderte Knutby Filadelfia, 
etter drapssaken og fratok dem vigselsretten.
- Etter dette ble forsamlingen en frikirke.


(Se oversikt over Knutby- drapene her;

http://www.arnste.com/431649443/4261987/posting/orginale-fakta-om-knutbysaken-for-offentligheten


http://www.arnste.com/431649443/5973007/posting/- Først i dagene etter dødsfallet til Alexandra Fossmo,
ble det kjent at pastorens første kone, Helene Fossmo,
ble funnet død i det samme huset i 1999 «etter et fall i badekaret».

(En uttalelse fra «Socialstyrelsens rettslige råd», 6.juli 2004,

«sår tvil» om pastorens første kone ble drept- eller om hun døde,
som følge etter fallet).

- Åsa Waldau var, som tidligere nevnt, også pastor i Knutby Filadelfia,
og hun har fått stor oppmerksomhet..

Åsa var «utpekt som en brud, som skulle gifte seg med Jesus,
i et himmelsk bryllup med kristentroende som gjester».

Og det er snakk om et ekteskap «som også er en seksuell forening
mellom Åsa Waldau og Jesus». «Dette ble en kult i Knutby Filadelfia»,

og de anså seg som «en utvalgt forsamling» 
«der de hadde bruden til Jesus midt blant seg».

«Dyrkelsen var verdig en dronning». 
Åsa behøvde ikke en gang vaske opp etter middagen,
og forsamlingsmedlemmer, fortrinnsvis kvinner,
«jobbet turnus» for å vaske og støvsuge i huset hennes.

Hun hadde sekretærer som ordnet alt, hun behøvde ikke en gang
å lage maten selv når hun hadde gjester- eller journalister på besøk.
- Maten sørget menighetstjeneren Josefine Frankner for..
Søpla bar Åsa naturligvis ikke ut selv, «den æren» 
«tilkom de underdanige mennene i forsamlingen«».Tidligere hadde noen i Forsamlingen høytidelig profetert  
at det som skulle komme «en vakker kvinne som skulle sette Knutby på hodet».
- Dette var Åsa.

- Og Helge Fossmo kom inn i Forsamlingen
Helge var den beste i teologi, han ble som «en lærer».
- Og så forelsket ble han i Åsa, at han nærmest «opphøyet henne til en Gudinne».


Patrik Waldau, Åsas ektemann, skal i lengre tid ha hatt et forhold til Maria Larsson,
«Det passet godt at Jesus skulle «overta» Åsa», slik at Patrik Waldau-
med «en eller annen slags god samvittighet» flyttet ut av hjemmet deres
med ungene,og fikk Maria Larsson som elskerinne.

- I Knutby har de «en løsning på det meste»..
Ekteskapet med Åsa kunne fortsette.Åsa Waldau og andre lederskikkelser i Knutby-sekten hadde strenge regler-
og sterke meninger om hvordan «man skulle leve i et ekteskap», 
også når det handlet om intimitet.
- Pastorene «gikk inn i familier» og bestemte «hvordan de skulle leve livene sine».Åsa skal, som tidligere nevnt, også ha hatt et seksuelt forhold
til pastor Urban Fält, og Peter Gembäck.Peter Gembäck var gift med kona Emma, men Åsa Waldau
var en stor del av hverdagen dems. I 2010 da Emma Gembäck ventet sitt andre barn, brukte Emma all sin tid hos «Kristi Brud»; Åsa Waldau, «som hadde snudd døgnet». 
- Hun sov på dagene, og var våken om natten. Den eneste tiden Emma Gembäck
var hjemme hos familien sin var på formiddagen når Waldau sov.

Emma ble etterhvert «utstøtt» av Knutby Filadelfia,
men Peter, hennes mann, ble værende i sekten.

Han ble en av Åsa Waldaus nærmeste, og brukte mye tid med- og hos henne.Åsa Waldau- var gift med Patrik Waldau (da 41år), men de skilte seg høsten 2016.
Åsa var da 51år.  

http://www.arnste.com/431649443/4264053/posting/5-sista-nytt-fr%C3%A4n-aftonbladet-29-10-16-%C3%A5sa-waldau-kristi-brud-skiljer-sig

Knutby Filadelfia hadde sitt siste medlemsmøte
søndag 20.mai 2018.

Vi i bloggen, var først ute med denne nyheten,
og postet et blogginnlegg mandag 21.mai 2018,
etter at Arnstein hadde fått konfidensiell informasjon
av kilder som var tilstede.


http://www.arnste.com/431649443/5934823/posting/124-er-knutby-filadelfia-historie-21-05-18-kl-14-45Dette ble bekreftet av avisa «Dagen», senere mandag 21.05.18, kl.17.10.

MEN vi, i bloggen var først ute!

http://www.dagen.se/nyheter/knutby-filadelfia-nedlagd-1.1146800

Som tidligere nevnt, kom det i ettertid flere avsløringer -
og mistanke om seksualforbrytelser- og voldsforbrytelser,
som har foregått over lengre tid.

- I 2017, anmeldte Peter Gembäck b.la seg selv, for vold og mishandling.

https://www.vl.no/nyhet/knutby-leder-anmeldte-seg-selv-venter-pa-rettssak-1.1581822


Åsa Jacobsson, også kjent som «Kristi Brud»,
ble og tiltalt for flere tilfeller av mishandling.
Og Urban Fält ble også tiltalt i samme sak, for seksuell utnytting.

Ved nyttår 2019/ 2020 sto Urban Fält, tidligere pastor i Knutby Filadelfia,
frem og beklaget seg, i et åpent brev til den svenske avisa «Dagen»-
og avisa «Expressen,» i forkant av rettssaken.

https://googleweblight.com/?lite_url=https%3A%2F%2Fwww.dagbladet.no%2Fnyheter%2Fkristi-bruds-sexpastor-bryter-tausheten%2F71976222&ei=AZBhSrfv&lc=no-NO&geid=1040&s=1&m=356&host=www.google.com&f=1&gl=no&ts=1578567351&sig=ACgcqhq1M4TRLep8zBOoiHm95zTlz2yJUw&sa=X&ved=2ahUKEwicocTRrfbmAhXOl4sKHcLzBwUQFjAHegQIBRAB&fbclid=IwAR14jXTPQS-zZI-K0Bq7hAAkc18ncHe4-DAiZ7c1gdiKTFwpJjemDGH6KwU

( For å åpne web- siden; «Marker» web- teksten
- «høyre- klikk», og da kommer det opp «åpne link». Trykk der! )
Rettssaken startet tirsdag 14.januar 2020, i Uppsala tingsrätt,
og siste dag i retten, var 12.februar.

Disse sakene stammer fra 2017, og de var ikke knyttet til drapssaken fra 2004.

https://www.nrk.no/urix/tre-tidligere-knutby-medlemmer-tiltales-1.14550378Dommen mot disse tre pastorene i Knutby- Forsamlingen,
falt fredag 13.mars 2020, i Uppsala Tingsrätt,
og de ble alle kjent skyldige i å ha mishandlet flere i menigheten.

Åsa Jacobsson (tidligere Waldau) ble dømt 120 timers samfunnstjeneste.
Dommeren fant henne skyldig i åtte tilfeller av mishandling.  

Hun ble imidlertid frikjent for seks andre tiltalepunkter.
De to andre tiltalte pastorene ble dømt til betinget fengsel.
- Urban Fält fikk en betinget dom- og samfunnstjeneste
for seksuell utnyttelse av ei da 17år gammel jente,
som han hadde et tillitsforhold til.

- Peter Gembäck, ble dømt til betinget fengsel. Begge fikk også bøter.

https://www.domstol.se/nyheter/2020/03/dom-i-mal-mot-tre-f.d.-medlemmar-i-en-forsamling-i-knutby/?fbclid=IwAR2RVAoZ3sp1LaSKhbIVN1yMBPLYL7DWNBCEGfDdMMkl3gdXsX92B6V7OdY


https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/knutby-dom

https://www.vl.no/nyhet/tidligere-knutby-pastorer-domt-for-vold-1.1681180

 

MEN 6.april 2020, kom det frem at Åsa Jacobsson anker domfellelsen.
Ifølge anken, ønsker Åsa løslatelse
fra påtalemyndigheten- og erstatningskrav,
og mener at tingretten evaluerte bevisene feil.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/asa-waldau-overklagar-fallande-dom


https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qLgma1/asa-waldau-overklagar-fallande-domArnstein Vada og jeg, Kjerstin, hadde tidlig
et kritisk syn på Åsa Jacobsson (tidligere Waldau),
etter alt vi hadde lest i media.
- Men etter at Arnstein fikk mer informasjon,
og «startet sine undersøkelser», 
har vi begge fått
«et nytt bilde» 
av Åsa- og hennes handlinger...Og vi «har grublet» lenge over dette, og ser at pressen har «angrepet» 
Åsa Jacobsson gang- på gang, med «fremstøt» som har vært veldig personrelatert,
uten at hun har fått muligheten til «å forsvare seg».


- Hvorfor fikk ikke hun mulighet til å komme «med sitt forsvar»,

slik som Carl Urban Fält gjorde, da han via media fortalte om
«17- åringen han brukte til sex», «var vikar for Åsa».

https://googleweblight.com/?lite_url=https%3A%2F%2Fwww.dagbladet.no%2Fnyheter%2Fkristi-bruds-sexpastor-bryter-tausheten%2F71976222&ei=AZBhSrfv&lc=no-NO&geid=1040&s=1&m=356&host=www.google.com&f=1&gl=no&ts=1578567351&sig=ACgcqhq1M4TRLep8zBOoiHm95zTlz2yJUw&sa=X&ved=2ahUKEwicocTRrfbmAhXOl4sKHcLzBwUQFjAHegQIBRAB&fbclid=IwAR14jXTPQS-zZI-K0Bq7hAAkc18ncHe4-DAiZ7c1gdiKTFwpJjemDGH6KwU

( For å åpne web- siden; «Marker» web- teksten
- «høyre- klikk», og da kommer det opp «åpne link». Trykk der! )OG hvorfor har ingen sett saken fra Åsa Jacobssons side?
- Med hennes uttalelser, tro, væremåte?

Vi unnskylder henne ikke, men kommer med «mulige forklaringer»,
«hvorfor hun kan ha utført sine handlinger».Åsa fikk, av Helge, «en oppmerksomhet og omsorg»,
hun aldri hadde opplevd tidligere.

Hennes tidligere ektemann, Patrik Waldau, «forlot» Åsa for mer enn 19 år siden.
Han fikk da følelser for Maria Larsson (nå Waldau), de ble etter hvert et par,
og giftet seg 15.mars 2019

Da hadde Åsa levd i mange år, «i et ekteskap», uten gjensidig kjærlighet.


Hvem «utnyttet» Åsa da hun var sårbar- og svak?
Den såkalte «Kristi-brud»- «læren» var en del av «sjukdommens vrangforestillinger». - Men ingen gjorde noe for å hjelpe Åsa ut av det.

Med rett diagnose kunne Åsa levd et lykkelig familieliv,
og tragediene kunne vært unngått.
- Hvorfor fikk hun ikke den hjelpa hun trengte?- Arnstein og jeg, hadde søkelyset på dette, allerede tidlig i 2017.

http://www.arnste.com/431649443/4575463/posting/80-tankar-om-vad-som-h%C3%A4nde-i-knutby-19-03-17Og vi har fortsatt..


http://www.arnste.com/431649443/5601460/posting/118-mine-tanker-og-refleksjoner-rundt-%C3%A5sa-waldau-n%C3%A5-jacobsson-skrevet-06-03-18http://www.arnste.com/431649443/5620611/posting/119-mine-tanker-og-refleksjoner-rundt-%C3%A5sa-waldau-n%C3%A5-jacobsson-skrevet-07-03-18


http://www.arnste.com/431649443/5644203/posting/120-mine-tanker-og-refleksjoner-rundt-%C3%A5sa-waldau-n%C3%A5-jacobsson-skrevet-12-03-18


http://www.arnste.com/431649443/5672503/posting/121-mine-tanker-og-refleksjoner-rundt-%C3%A5sa-waldau-n%C3%A5-jacobsson-skrevet-17-03-18

 


Arnstein har vært i besittelse av interne opplysninger om Åsa Jacobsson,
skrevet av en anerkjent psykiater, og han leverte denne
til Åsas Forsvarer - og Statsadvokaten, torsdag 16.januar 2020.
(Dette var etter at rettssaken ble bestemt holdt for lukkede dører).


https://www.vl.no/religion/retten-stengte-dorene-i-ny-knutby-sak-1.1647069Arnstein og jeg, Kjerstin, har jo hatt mange «tanker rundt denne saken», 
og spesielt har vi sett på «Åsa Jacobssons rolle»,
og vi mener Åsa har blitt «veldig galt fremstilt».
- Både av media- og rettsinstanser..


Vi har b.la stilt retoriske spørsmål; «Hvorfor har ikke Åsa fått hjelp tidligere»?
- «Kan hun ha et arvelig syndrom»? Bipolar lidelse, ADHD? 

Og «hvorfor har ikke Åsa fått komme med sine uttalelser»
i media/ offentligheten, før nå, når denne aktuelle rettssaken kom opp?

http://www.arnste.com/431649443/6861515/posting/135-knutby-filadelfia-arnsteins-reise-refleksjoner-og-rettsaken-mot-tidligere-knutby-pastorer

http://www.arnste.com/431649443/6862326/posting/136-tirsdag-14-januar-kl-09-starter-rettssaken-mot-peter-gemb%C3%A4ck-urban-f%C3%A4lt-og-%C3%A5sa-jacobsson


http://www.arnste.com/431649443/4811873/posting/85-kom-ut-%C3%A5sa-16-05-17


http://www.arnste.com/431649443/4830312/posting/86-tanker-om-%C3%A5sa-waldau-23-05-17Og i det neste blogginnlegget, reflekterer vi mye rundt forholdene
innad i Forsamlingen, og hvordan dette «kan ha påvirket» 
Åsas rolle- og personlighet.

http://www.arnste.com/431649443/6864301/posting/137-tirsdag-14-januar-startet-rettssaken-mot-peter-gemb%C3%A4ck-urban-f%C3%A4lt-og-%C3%A5sa-jacobsson

 


Vi unnskylder ikke Åsas handlinger, men vi har hele tiden ment
at Åsa har rett til å bli utredet, evt vurdert «ikke tilregnelig»,
og evt behandlet, på samme måte som Sara Svensson.


Sara Svensson drepte Alexandra Fossmo- og forsøkte å drepe Daniel Linde.

- Hun ble dømt til tvungent psykisk helsevern.

- Sara ble satt fri i desember 2011, snaut åtte år etter Knutby- drapet,
og er i dag frisk. Det var sjefslegen ved «Vadstena Rättspsykiatriske Klinik»,
som ba retten om å oppheve alle restriksjoner,
fordi legen da vurderte den drapsdømte kvinnen, som frisk og ferdigbehandlet.

https://www.dagbladet.no/nyheter/sara-34-satt-fri-idag---atte-ar-etter-knutby-drapet/63447918


Helge Fossmo, Alexandras ektemann, ble dømt til livsvarig fengsel
for drap på sin avdøde kone- og drapsforsøk.

- I dette tilfellet ble Helge Fossmo dømt «som den som påvirket Sara til å drepe».OG vi i bloggen, har hele tiden spurt;
«Hvorfor har ingen vurdert psykiatrisk undersøkelse av Åsa»??
- FØR nå, når denne rettssaken «kom opp»?I avisa «Dagen, SE», 13.januar 2020, står det;

«Åsa Waldau inför rättegången»: Det var inte jag som styrde.

Via sin advokat har Åsa Waldau skickat ett brev till Dagen och flera andra medier.

Brevet kan i mångt och mycket beskrivas som ett långt försvarstal,
och Åsa Waldaus bild går på tvärs mot andra tidigare
medlemmars vittnesmål om tiden i Knutby».

https://www.dagen.se/nyheter/asa-waldau-infor-rattegangen-det-var-inte-jag-som-styrde-1.1646139?fbclid=IwAR3MDjGLhd4OAwDkUPU2xVaalQRcjQxdX99Hto0HwOCFGV77mOJlS7k713I&paywall=true

På avisa «Dagen» sin «Facebook- side», samme dag, trykket de, kl.14.46 dette;

«Inför Knutbyrättegången har Åsa Waldau skickat ett 12 sidor långt brev
till Dagen där hon ger sin syn på vilken roll hon haft i församlingen -
hon avsäger sig ansvaret för den obibliska teologin,
våldet och upphöjandet av henne själv som person
- något som går helt emot tidigare medlemmars vittnesmål».MEN, saken er at andre pastorer har sviktet henne,
ved «å holde det skjult» for omgivelsene at forestillingen
om «Kristi brud» ikke ble unnfanget av «Den Hellige Ånd»,
men av «forestillinger i forvirrede sinn».


Pastorer og andre måtte holde skjult for omverdenen
«at Åsa hadde alvorlige psykiske utfordringer».

- Derfor sørget de for «å passe på henne» 24 timer i døgnet.
Om det ble kjent blant folk, ville hele «Kristi brud»- «læren» 
«klappe sammen med et brak».


Dette visste de andre pastorene, men gjorde ikke noe med det.
- Åsas psykiatriske tilstand «var hemmeligheten»
«som måtte bevoktes på Gränstakullen».

- Patrik Waldau, Peter Gembäck, Josefin Frankner, Samuel Frankner
og andre innså at Åsa var psykisk sjuk. MEN for Knutby- lederne
ville «det være katastrofalt» om dette ble kjent.


De trodde på «Åsas psykiske vrangforestillinger»

om å være «omtalt i Bibelen», «utvalgt av Gud»,
og å være «født til å bli» «Kristi brud».


- Men det var Helge Fossmo «som utnyttet hennes psykiske tilstand», 
til «å få henne til å bli»
 «Kristi brud».
Han måtte vite at Åsa var sjuk, men «han brukte henne» på samme måte,  
«som han utnyttet» Sarah Svensson


Om Åsa var psykisk sjuk, så hadde Knutby- lederne

ansvar for «at hun kunne fått mulighet til få forsvarlig hjelp».
- Dette skjedde aldri.

- Med rett psykiatrisk diagnose, og med rett behandling,
kunne muligens Åsa- og hennes familie levd et lykkelig familieliv.


I stedet for å hjelpe Åsa, «viklet lederne seg inn i dobbeltliv»
og dro med seg sine barn «i livsløgnene».

Derfor måtte lederne «for alt i verden» «holde Åsa borte fra offentligheten»; 
og de måtte «passe på henne» da hun opptrådte pa tv- eller i andre media.Peter Gembäck var den som oftest arrangerte Åsas presseavtaler,

og han sørget for å være til stede når pressen var der på «Kullen»,
og skulle intervjue Åsa. «De måtte ha kontroll på henne»
«for hun kunne få utbrudd, som ville røpe hennes tilstand».

- «For skulle noen få mistanke om at Åsa var psykisk sjuk»,
«ville hele Forsamlingen kollapse»;

«Kristi Brud- læren», «den lykkelige forsamlingen»; alt sammen.

Derfor måtte de «kontrollere Åsa».
- De fulgte, i mange tilfeller, med «som bisittere» når hun opptrådte på tv!  
«Dette for å gripe inn» «om Åsa ikke klarte å oppføre seg», slik som de ville. 
De fulgte også med henne på utenlandsreiser.
De fulgte henne 24 timer i døgnet,
og «skapte henne til» «fangen bakom plankegjerdet».

 


Åsa hadde en «forandret- og egenartet virkelighetsoppfatning».
- Hun hadde vrangforestillinger om «å være omtalt i Bibelen»,
«og å inneha en verdenshistorisk oppgave om å gifte seg med Jesus». 

Hun var «feilaktig» overbevist om at hun er «forfulgt».

- Hun kan ha hatt hørselshallusinasjoner, og i siterte prekener
hevdet hun «å ha hørt» Jesus, Gud og Den Hellige Ånd
«prate med henne, i himmelen», på svensk.

Åsa har hatt «bisarre ideer» om å skape verdenshistorie.
Hun har hatt «vranglære» om hvordan «tegn-og meddelelser» til henne selv,
var «innvevd i TV- program og filmer».


Åsa forklarte eksempelvis at filmene om «Tolkiens Ringenes Herre»

viser «hvordan Knutby- ledelsen beseirer ondskapen».

- Innen hun giftet seg med Patrik Waldau, i 1994,
påsto hun at «hun hadde fått et tegn fra Gud»,
og hun sammenlignet seg med «hvordan Gideon fikk tegn gjennom ullusser» 
og «Dommerboken» 6:13- t.o.m vers 23, i «Det Gamle Testamentet» i Bibelen.

https://www.bible.com/no/bible/102/JDG.6.NB
- Alt dette har Arnstein fra en spesialist i psykiatri i Stockholm,

etter å ha lest den psykiatriske vurderingen hennes.

http://www.arnste.com/431649443/4418506/posting/61-hva-n%C3%A5-%C3%A5sa-19-01-17-kl-10-49-kl-11-13-kl-11-23

http://www.arnste.com/431649443/5589590/posting/117-mine-tanker-og-refleksjoner-rundt-%C3%A5sa-waldau-n%C3%A5-jacobsson-skrevet-05-03-18

 


Dette betyr isåfall at Åsa ikke er noen ond person

men at hun muligens kan ha hatt- eller har noe
som ligner på en eller annen psykose.

Åsa har ikke fått hjelp eller behandling,
men har istedet blitt fremstilt som «en ond psykopat».


Helge Fossmo, nå Iversen, er dømt for medvirkning til mord.

Han sitter i fengsel på livstid. Han har alltid skyldt på Åsa.
- Men vi mener at han i virkeligheten «utnyttet Åsas sykdom».

Både Sara Svensson, og Åsa var «ofre».
Ingen i Forsamlingen hjalp dem, og «resultatet ble fatalt»!

 

- Så å beskylde Åsa for «ondskap», når hun i virkeligheten kan være psykisk syk,
«er det samme som å si at Sara også var det».


Sara fikk rett behandling, og er nå erklært frisk.

- Det samme kunne Åsa fått, og kunne muligens levd et lykkelig familieliv i Gränsta.


Hverken Åsa eller Sarah fikk hjelp i Forsamlingen.

Ledelsen i Knutby Filadelfia «bærer et tungt ansvar», for ikke å ha hjulpet dem.
Arnstein- og jeg, mener at Åsa Jacobsson
ikke er et ondt menneske,
men «en kvinne som aldri har fått hjelp
til å få den rette behandlingen
for sine utfordringer».

- Åsa ble utnyttet av friske mennesker, som i stedet for å hjelpe henne,
«støttet oppunder hennes vrangforestillinger».- Hvordan kan normale folk uten psykisk ubalanse, få seg til å tro

at Åsas vrangforestillinger kom fra «Den Hellige Ånd»,
og ikke «fra et sjukt sinn»
?


Tidlig i Arnsteins undersøkelser rundt Åsa Waldau,
fant han ut at Åsa kan ha en underliggende medfødt fuksjonshemning.

http://www.arnste.com/431649443/4294565/posting/17-skapte-et-medf%C3%B8dt-funksjonshinder-i-kristi-brudFlere har beskrevet Åsa som «herskesyk- og manipulerende»,
mens andre har fortalt at er snill, ei god- og behagelig dame.


Åsa startet i 2005 «Gränsta Spa», i Knutby, som tilbyr manikyr, pedikyr, avslapningsmassasje for hele kroppen, makeup-leksjoner og samtalehjelp.
- «Folk trenger kjærlighet, og å få vite at de er elsket.
Dette er vår måte å dele vår tro på», sier Åsa...

https://www.dagbladet.no/nyheter/kristi-brud-apner-spa/66056821
Kanskje kan Åsa få mer ro nå?

Om hun hadde fått mer hjelp-
og undersøkelser tidligere i livet,  
kunne kanskje mye av dramatikken
i Knutby Filadelfia vært unngått?Og kanskje hadde Forsamlingen fremdeles eksistert?Etter nedleggelsen av Knutby Filadelfia, har det,
som tidligere nevnt her, kommet flere avsløringer - og mistanke
om seksualforbrytelser- og voldsforbrytelser,
som har foregått over lengre tid.

- I september 2017, anmeldte Peter Gembäck b.la seg selv, for vold og mishandling.

https://www.vl.no/nyhet/knutby-leder-anmeldte-seg-selv-venter-pa-rettssak-1.1581822

Åsa Jacobsson, også kjent som «Kristi Brud»,
ble og tiltalt for flere tilfeller av mishandling.
Og Urban Fält ble også tiltalt i samme sak, for seksuell utnytting.


Rettssaken startet tirsdag 14.januar 2020, i Uppsala Tingsrätt,

Rettssaken ble f.o.m onsdag 15.januar 2020, holdt bak lukkede dører,
men Arnstein leverte denne omtalte psykiatriske vurderingen
til Åsas Forsvarer - og Statsadvokaten, torsdag 16.januar 2020.

I en av pausene på formiddagen, i gangen i Uppsala Tingsrätt ,
«møttes to blikk for første gang».Onsdag 12.februar 2020, var siste dag i rettssalen i Uppsala Tingsrätt.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/nu-avslutas-knutbyrattegangen


Dommen mot disse tre pastorene i Knutby- Forsamlingen,
falt fredag 13.mars 2020, i Uppsala Tingsrätt,
og de ble alle kjent skyldige i å ha mishandlet flere i menigheten.

Åsa Jacobsson (tidligere Waldau) ble dømt til betinget fengsel,   
samt 120 timers samfunnstjeneste.
Dommeren fant henne skyldig i åtte tilfeller av mishandling.

Hun ble imidlertid frikjent for seks andre tiltalepunkter.

- Tingsrätten mener at straffen burde være fire måneders fengsel,
men siktelsen ble midlertidig frafalt, og hun slipper ubetinget fengsel,  
fordi det har gått lang tid siden mishandlingen ble begått.

Åsa Jacobsson har imidlertid fått samfunnstjenete.


KAN rapporten som Arnstein leverte
til Åsas forsvarer- og Statsadvokaten,
torsdag 16.januar,
ha blitt lest-
og blitt tatt
 «til etterretning»
?

- Ka
n «vår stemme» ha blitt hørt?


De to andre tiltalte pastorene ble dømt til betinget fengsel.

- Urban Fält fikk en betinget dom- og samfunnstjeneste
for seksuell utnyttelse av ei da 17år gammel jente,
som han hadde et tillitsforhold til.
Han skal også betale 85.000 svenske kroner i erstatning vedkommende.

- Peter Gembäck, ble dømt til betinget fengsel, og 80 dagsbøter
(drøyt 20.000 svenske kroner) for mishandling/  overgrep- og unødig, ulovlig tvang.


https://www.domstol.se/nyheter/2020/03/dom-i-mal-mot-tre-f.d.-medlemmar-i-en-forsamling-i-knutby/?fbclid=IwAR2RVAoZ3sp1LaSKhbIVN1yMBPLYL7DWNBCEGfDdMMkl3gdXsX92B6V7OdY


https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/knutby-dom

https://www.vl.no/nyhet/tidligere-knutby-pastorer-domt-for-vold-1.1681180


OG mandag 6. april 2020, kom det frem at Åsa Jacobsson
anker domfellelsen for mishandling mot flere medlemmer 
i den tidligere Knutby Filadelfia forsamlingen.

Ifølge anken, ønsker Åsa løslatelse fra påtalemyndigheten- og erstatningskrav,
og mener at tingretten evaluerte bevisene feil.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/asa-waldau-overklagar-fallande-dom


https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qLgma1/asa-waldau-overklagar-fallande-dom
Arnstein og jeg har gang- på gang forsøkt «å sette søkelyset» på Åsa-
og hennes utfordringer. Og vi har sendt Åsa flere personlige brev,
der vi har fortalt om «egne tanker», slik vi har formidlet her på bloggen.Vi unnskylder henne ikke- eller hennes handlinger,
men vi ser på «bakenforliggende årsaker»,
til at Åsa kan ha havnet i disse situasjonene.

- Dette basert på både egne- og Arnstein livserfaringer,
der psykisk sykdom- og mentale utfordringer,
har gjort at vi begge har utført handlinger,
«som ikke har vært rasjonelle- eller hensiktsmessige».Så i bloggen vår, har vi stilt «retoriske spørsmål»,

og vært inne på tanken om «at Åsa kan ha en medfødt psykisk lidelse»,  
som ledelsen i Knutby Filadelfia hele tiden har klart «å dekke over»,
ved «å passe på henne»?


Arnstein og jeg har hatt utallige blogginnlegg

der vi forsøker å sette oss inn i Åsas situasjon,
og for «å se muligheter»- istedet for «å trekke konklusjoner».

OG kanskje har våre stemmer «blitt hørt av rettsapparatet»?

http://www.arnste.com/431649443/6864301/posting/137-tirsdag-14-januar-startet-rettssaken-mot-peter-gemb%C3%A4ck-urban-f%C3%A4lt-og-%C3%A5sa-jacobssonFor mange kan det virke som om

man har kommet nærmere sannheten
i hva som har hendt innen Knutby Filadelfia..

- MEN hadde alt dette hendt,
om etterforskningen av Helene Fossmos dødsfall hadde vært utført på andre måter??


(PS; Jeg, Kjerstin, har prøvd
«å lese meg til» -
«og å opparbeide meg» info om personer- og hendelser i Knutby,
men kan ikke garantere for at alt/ alle detaljer stemmer.
- Så muligheter for at jeg kan ha skrevet feil e.a, kan forekomme.

Og ja, jeg vet at jeg gjentar meg selv en god del, men føler dette er viktig,
for «å få frem helheten», og «de viktige detaljene», rundt «det som blir nevnt»).Oppsummering; (Tekst hentet fra starten i dette innlegget)

Helge Fossmo giftet seg med Heléne Johansson i 1994,
og de flyttet til Knutby i august 1997 med sine to barn (født 1995- 1996)
til Philadelphia Assembly i Knutby. Der ble deres tredje barn født.


I Knutby traff Helge Fossmo, Åsa Waldau og sammen startet de i 1997,
en måned lang bibelskole, som gikk tre ganger i året.
- Denne «treningsskolen» tiltrakk seg unge ungdommer fra hele Sverige,
hvorav noen ville flytte til Knutby permanent.
- Sara Svensson kom til Knutby i 1998, og besøkte denne «treningsskolen».


Alexandra Fossmo, Åsas lillesøster, var forlovet med en annen mann

i pinsemenigheten i Knutby, og traff Helge Fossmo i 1999,
og hun ble forelsket i Fossmo, og forlovelsen ble brutt.


Fossmo flyttet til et hus ved siden av Åsa Waldau,

og Helge tilbrakte mesteparten av tiden sin med henne.
- De leste Bibelen, og fant ut at «den metaforiske tolkningen» 
av «Brud til Kristus» som kirken ikke er «eksplisitt» 
i tekstene
i «Det nye testamentet».
- Fossmo sa til Waldau «at hvis bruden var en person», «måtte det være henne».


Waldau kjøpte deretter en gullring med syv diamanter.

- 29. mars 1999 var Helge Fossmo den eneste andre personen til stede
under seremonien der Åsa Waldau «var forlovet med» Jesus.

Hun ble «Kristi brud», og antok også et nytt navn: «Tirsa». 


18. desember 1999 fant Helge Fossmo kona Heléne (da 27år)
død i badekaret i ekteparets hus. Han hevdet at han lå og sov da hun døde.

- Pastoren har forklart at han- og Helene var syke den desemberdagen,
og at han gikk og la seg, mens hun tok seg et bad.

- Fossmo skal senere på kvelden ha blitt vekket av en venn som skulle levere tilbake noen bilnøkler. Og deretter skal de ha funnet Helene på badet,
liggende i badekaret, med nattkjolen/ badekåpen på.


Politiet etterforsket dermed saken som mistenkelig dødsfall i nesten en måned,
men den ble henlagt som en ulykke, etter at Helene angivelig
skal «ha falt- og slått hodet mot vannkranen i badekaret». En obduksjonsrapport som den norske riksdekkende avisa «VG» 
(«Verdens Gang») har referert til, viser imidlertid at Helene Fossmo var forgiftet,
da hun ble funnet død i badekaret i 1999.

 

Rapporten viser at Helene Fossmo hadde «en dødelig dose» 
av det smertestillende medikamentet «dextropropoksyfen» i kroppen.


https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/A6gO5/forgiftet-foer-hun-doedeDet opiumsliknende medikamentet som ble funnet i blodet hennes,
er et stoff som blant annet finnes i det smertestillende legemiddelet 
«Aporex»
som gjør folk trette- og døsige. Svenske leger må benytte spesielle «reseptblokker» for å skrive ut medisiner

som inneholder stoffet, fordi det har forekommet dødsfall, 
særlig hvis stoffet har blitt brukt sammen med alkohol.
- En overdose av stoffet, kan føre til pusteproblemer.

Obduksjonen viste dessuten at den unge Heléne Fossmo

hadde en blødning i magen- og en indre skade i halsen,
som kan ha blitt påført henne i fallet.


(Se tidligere post på bloggen; http://www.arnste.com/431649443/5304009/posting/98-min-reise-til-knutby-23-september-2017-gir-resultater-reportasje-i-avisa-dagen-14-11-17


Selv om det var et hull i hodeskallen hennes, og selv om det var
en giftig konsentrasjon av «dextropropoksyfen» 
blodet hennes,
ble Helene Fossmos død avgjort som en ulykke!


- HVORFOR BLE DET IKKE GJORT MER ETTERFORSKNING?I ettertid har det kommet flere spekulasjoner...


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7lnQ9W/slik-doede-helene- For Heléne Fossmo brukte jo ikke medikamentet, «dextropropoksyfen».
Og slik Arnstein har forstått, var heller ikke stoffet inntatt gjennom magen.  


Helge Fossmo gikk på «Dexofen». Han har diabetes og brukte sprøyter.
(«Dekstropropoksifen», C₂₂H₂₉HO₂, også benevnt DXP,
er et smertestillende preparat som tilhører gruppen opioider.
- Middelet anvendes innen f. eks. ortopedien, samt ved avgiftning av heroinister.
Substansen er narkotikaklasset og inngår i fortegnelsen
N II, 
i 1961 års allmenne narkotikakonvensjon).
I etterforskningen av Alexandra Fossmos dødsfall, Helges andre kone,
har politiet hatt teorier om at barna kan ha vært «dopet ned» 
med et sovemiddel, da deres stemor, Alexandra ble drept i januar 2004.
Arnstein har tenkt mye på dette, siden han har hatt- og lest
interne opplysninger om Åsa Jacobsson, skrevet av en anerkjent psykiater.


- Denne leverte han til Åsas forsvarer- og Statsadvokaten under rettssaken
mot Åsa, Urban Fält og Peter Gembäck.
(Gembäck la inn anmeldelse for vold og mishandling, i september 2017.

Disse sakene stammer fra 2017, og de er ikke knyttet til drapssaken fra 2004. )


Som Arnstein sier; «er det mulig å løse opp stoffet i medikamentet «dextropropoksyfen», blande det ut i væske- og ta det inn i sprøyte?
Og som Helene Fossmo stakk seg på, da hun «vaklet inn» i badekaret,
og døde etter slag mot hodet under fall»?
 
- Dødsfallet ble registrert «som ulykke eller selvmord».

Pillene lå vanligvis på et bestemt sted, men der var de ikke.

Og Peter Gembäck, tidligere pastor- og leder i Knutby Filadelfia,
vasket badet etterpå, mens Helge Fossmo dro i ambulansen sammen med kona.

- «Bevis forspilles» - «og null etterforskning»?!- «Noen i Knutby vet mer», og Helge Fossmo kan «kjenne detaljene»
i alt som skjedde- eller ikke skjedde? «Var det et mord som ble skjult»?Arnstein lurer også på om «Dexofen» kan tas som stikkpiller»? 

- «For hva blir da igjen» når de fant «Dexofen» i blodet
til Helene Fossmo, men ikke i magen?
(Virkestoffet i stikkpiller virker enten lokalt i endetarmen
eller tas opp gjennom tarmen- og går over i blodet). 


-
Badekaret «rant over» av vann- og blod,
og Helene Fossmo
hadde «Dexofen» i blodet.«Dexofen» (et «morfinlignende stoff») brukte Helge Fossmo for sterke ryggsmerter.  

- Helene var forgiftet og sjuk, og gikk i «elendig fysisk form» 

inn på badet for å kaste opp- og vaske av.. 


- MEN; «Vann slag» mot hodet. «Dexofen» i blodet??!
«Dette lukter det drap av»....??Dette er jo bare
«spekulasjoner- og tanker» «fra Arnstein- og min sin side»,
men hvor kom «Dexopefen'et» fra, når det ikke sto «på den vanlige plassen»?
- OG hvorfor var dette stoffet i Helene Fossmos blod,
når dette var Helge Fossmo som brukte disse medisinene??


«Da måtte i så fall Fossmo tatt det selv fra en boks som ikke ble tom etter bruken».
Som nevnt tidligere hadde Helene Fossmo, ifølge obduksjonsrapporten 
«en dødelig dose» «dextropropoxifen» i kroppen. 
- Samme stoff som i «Dexofen» som Helge Fossmo brukte mot ryggsmerter.
MEN Helene hadde det jo ikke i magesekken. 

- «Altså svelget hun ikke tablettene»

Det er også blitt sagt at «Fossmo fikk hjelp til å få bort det avsnittet
i obduksjonsrapporten der det står om overdosen»..
I april 2004, i den norske landsdekkende avisen VG («Verdens Gang» ),
forteller Helene Fossmos far, Ingvar Johansson,
om tanker rundt etterforskningen av dødsfallet til sin datter..

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/8wl751/helene-fossmos-far-vi-er-blitt-lurt-igjen


Helene Fossmos far: - Vi er blitt lurt igjen

«Politiet tror at den norskættede ektemannen hennes, pastor Helge Fossmo,

forgiftet henne, for deretter å slå hodet hennes mot badekarskranen til hun døde 

VG skrev dagen før at Helge Fossmo forandret en kopi av obduksjonsrapporten
han fikk fra politiet, og fjernet opplysningene om at Helene Fossmo
hadde en dødelig dose smertestillende medisin i blodet, før han sendte den videre
til Helene Fossmos foreldre.

 - Selvfølgelig stolte vi på at det var den riktige rapporten, sier faren til Expressen.

- Han er et sykt menneske. Han har vært så utstudert manipulativ hele tiden, sier han.

Også medlemmer av menigheten i Knutby reagerer,
etter at opplysningene om forfalskningen ble kjent.

 

De hevder at pastoren viste den forfalskede kopien til dem også».....

Helene Fossmo, Helge Fossmos første kone,
ble funnet død i sitt hjem, 18.desember i 1999.
- Samme sted som Alexandra Fossmo ble drept
av Sara Svensson, 10.januar 2004.

- Kan dette ha sammenheng- eller relasjoner
som kan «underbygge mistankene» mot Helge Fossmo,
ihht Helene’s dødsfall?


http://www.arnste.com/431649443/4388979/posting/60-tanker-rundt-helene-fossmos-d%C3%B8d-18-12-1999-04-01-17-kl-12-26Noen vet sannheten..
- Når vil den komme for offentligheten?Arnstein Vada og jeg, Kjerstin Kjeverud, fortsetter å undersøke..


Og vi har mange prosesser igang!
- Takk for at dere følger oss, og leser oss!!
OG, som nevnt helt i starten av innlegget;

Jeg, Kjerstin, har prøvd «å lese meg til» -
«og å opparbeide meg» info om personer- og hendelser i Knutby,
men kan ikke garantere for at alt/ alle detaljer stemmer.
- Så muligheter for at jeg kan ha skrevet feil e.a, kan forekomme.

Og ja, jeg vet at jeg gjentar meg selv en god del, men føler dette er viktig,
for «å få frem helheten», og «de viktige detaljene», rundt «det som blir nevnt».

- Arnstein Vada og Kjerstin Kjeverud, 30.04.20