19. jan, 2017

61. - Hva nå, Åsa? (19.01.17, kl.10.49 - kl.11.13 - kl.11.23)


Som ventet søker Åsa Waldau seg tilbake til Knutby.
Med samtaler og sms- kontakt, søker hun medlemmer som er lett påvirkelig!
- Hun ber om tilgivelse, ynker seg, og skylderpå Urban Fält, for alt!
Hun lover også å forandre seg!

- Jeg tror det kan bli vanskelig da Åsa sannsynligvis har et arvelig syndrom.
Eksempelvis bipolar lidelse, ADHD, eller noe i den retning!

- Hun trenger hjelp!
MEN hvem skal få henne til å innse at hennes liv kan bli mye bedre,
om hun søker medisinsk, psykologisk og psykiatrisk bistand?
(kl.10.49.29)


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

19.01.17;
I følge en kilde som har sine opplysninger fra en sakkyndig,
går det frem at Åsa Waldaus emosjonelle- og sosiale egenskaper
er ”innpodet” i henne!
- Misbruk av mennesker er avhengighetsskapende
på samme måte som med narkomani.

 

"Kontakt med pillen"; i dette tilfelle Knutby- medlemmene,
betyr et tilbakefall for Åsa!

Noen må sørge for at Åsa får hjelp til å komme ut av sekta,
for både hennes, og Knutbymedlemmenes skyld!
- Hun skulle hatt hjelp for lenge siden!
Men Knutby- lederne bare glattet over, og gjorde hennes avhengighet permanent!
- Det vil den fortsette å være om ikke noen kyndige griper inn,
og får henne på andre tanker, om det som er hennes eget beste!
(kl.11.13.26)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

19.01.17; Uansett hva medlemmer sier har de ikke hentet seg
inn etter ”deres avhengighet” av Åsa Waldaus misbruk!
- De har et sug, en lengtelse- etter sin overgriper!

Til tross for tankemessig innsikt, gjør signalsubstanser i hjernen sitt
til at den avhengige- ”følelsesmessig kan savne redselen”, facinasjonen
og den ”totale, innlærte lydigheten”!
(kl.11.23.19)