Meg selv, 2016.

Min livhistorie, gjennom ord, dikt og bilder;

Meg, i et trygt og godt hjem!

SISTE OPPDATERINGER 
om "Mitt liv" 
LIGGER NEDERST PÅ SIDEN!

- Scroll nedover i
tekst og bilder! Barndom!


Jeg er Kjerstin Kjeverud, og bor
i Løten kommune, i Hedmark fylke!
Jeg ble adoptert fra Sør- Korea i 1983,
og kom til Norge, som et fire- måneder
gammelt spedbarn!

Har skrevet dikt om tanker rundt fortida mi...

«Et nytt liv»

 

Sendt nyfødt inn i et fremmed land.
Helt alene, uvitende om framtida.
Skjebnen i andres hender.

 
Et lite frø begynner å spire..
Gror opp i en ny verden,
fylt med varme og kjærlighet, tro og håp.

 

Hjemme i fedrelandet er det brutal krig.
Brystene som en gang amma -
er skåret av, beina brent opp.

 
Asken fra en bror ligger i lufta..
- «Jeg klarte det», tenker moren
Før hun sovner inn…

 

- «Mitt barn har fått et nytt liv...»


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Jeg ble adoptert fra Sør Korea, i 1983, da jeg var fire måneder gammel.

Eneste jeg vet om fortida min, er at jeg ble funnet i ei bakgate i hovedstaden, Seoul.
Nyfødt, kun med navnelapp, «Ryun Ok Jang», og jeg ble bragt med
til et barnehjem, der de nok «stadfestet fødselsdatoen min», 23.04.193.
Jeg ble da adoptert til Norge, og min verden kunne "begynne på nytt!"

Mamma og pappa beholdt da litt av mitt Sør- Koreanske navn,
og døpte meg til «Kjerstin Ryun Kjeverud»!
 
 
 

Dette  diktet er bare tanker- og ord jeg har tenkt om min fortid..
For det måtte jo være en grunn til at jeg ble forlatt...
Det neste diktet, sier også litt om hvor heldig jeg føler jeg har vært!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

«Kontraster»

To barn i verden -
det ene har foreldre, kjærlighet og mot.
Det andre lever i frykt, hat og rot.


To barn i verden -
det ene er glad for at leksene gikk lett.
Det andre har flykta for ikke å bli sett.

 
To barn i verden -
det ene har venner, lek og mat.
Det andre har pistoler, krig og hat.


To barn i verden -
det ene har hus, hytte og bil.
Det andre måtte bøte med sitt liv..

Jeg ble adoptert av Verdens Beste familie.