I overgangen 1999/ 2000, «kom snowboard- trenden», «og jeg fulgte med»..

Og jeg ble svært god, spesielt innen «big jump».
(Spesialbygde, store hopp).

- Det er MEG på bildet!


(For å se neste bilde; trykk "pil" som er over bildet)