(For å se forrige / neste bilde; trykk "pil" som er over bildet)


Mine foreldre ble varslet, og min pappa, Vidar Kjeverud,
begynte «automatisk» å ta bilder med en gang han ankom sykehuset dagen etter.

- Pappa laget et fotoalbum, basert på egen hukommelse og dagboknotater
Noe som har vært til veldig hjelp for meg i ettertid, å se hva jeg har vært igjennom..

(For å se neste bilde; trykk "pil" som er over bildet)