(For å se forrige / neste bilde; trykk "pil" som er over bildet)MEN de ulike psykiske problemene mine kom mer og mer til syne,
og preget livet- og hverdagen min i stor grad.

Det kognitive var svært svekket, som dessverre gjorde
at spiseforstyrrelsen jeg «hadde klart å holde i sjakk»
gjennom skolegang og trening, «kom mer og mer til syne igjen»…

- Og andre psykiske utfordringer ble større…


Forteller mer om det senere, da jeg skal fortsette å dele «mitt liv»;

http://www.arnste.com/431649639


( For å åpne web- siden; «Marker» web- teksten
- «høyre- klikk», og da kommer det opp «åpne link». Trykk der! )(For å se forrige / neste bilde; trykk "pil" som er over bildet)