(For å se forrige / neste bilde; trykk "pil" som er over bildet)


Da begynte restitusjon- rehabilitering og opptrening…


Fysisk hadde jeg veldig rask- og stor fremgang, så opptreninga gikk bra,
og jeg hadde et opphold på Sunnaas sykehus, i Nesodden.
(Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering
og fysikalsk medisin for pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade).

Og var innom rehabiliteringssenteret; Åkershaganopplærings- og aktivitetssenter Ottestad.


(For å se forrige / neste bilde; trykk "pil" som er over bildet)