Estonia


25 år har kommit och gått
25 år som du borde ha fått

25 år av saknad och sorg
25 år i mitt hjärtas Borg

25 år av regeringens prat
25 år av tvivelaktigt tjat

25 år har du legat på havets botten
25 år som graven saknat kroppen

25 år sen Estonia förliste nu
25 år sen vi sågs jag och du- Linda Elvin Björkman 2019


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

MS «Estonia» var en stor og moderne bilferge bygd i 1979,
av verftet Jos. L. Meyer i Papenburg i Tyskland.

Den 28. september 1994 sank den i Østersjøen, og 852 mennesker mistet livet.
Estoniaforliset var et dramatisk forlis i Østersjøen høsten 1994.

Den direkte årsaken til ulykken var svikt i låsene på baugporten,
som gikk i stykker under belastningen av bølgene.
- Da porten brakk løs fra båten dro den med seg rampen
som dekket for åpningen til bildekket bak porten.

Dette førte til at vann trengte inn på bildekket,
noe som destabiliserte skipet og satte i gang en katastrofal kjede
av hendelser som førte til at skipet sank.


(Kilde; Wikipedia)