KVELDSBØNN

Kjære Gud:

Gjør meg
til en vill
oversvømmende elv
over urettsmarkene

Innen noen
klarer å legge
tankene mine
i fornuftsrør
mot

Likegyldighetens hav