PROTEST

Arnstein skrev dette diktet i år 2000, og det ble plukket ut som et av flere 1000,
og ble publisert i et internasjonalt poesitidsskrift som heter ICE-FLOE!

Fakta om ICE-FLOE.
International Poetry of the Far North. Volume 1, Number 2, Winter Solstice 2000.

- Diktene i tidsskriftet står på engelsk i tillegg til originalspråket..
Kom ut i Russland, Sverige, Finland, USA, Norge, Grønland, Island, Canada.

Arnstein tok dette bildet i FALLS ROAD, Vest-Belfast.