FORSTÅELSE AV EGET SINN

Varsomt beveger du deg
Speilbildet reflekterer det ytre

Vil du forstå ditt eget sinn?
Med dine instrumenter

Lyset iakttar øyeblikket
Av deg selv

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Arnstein tok disse impulsive bildene på Mosjøen hotell, under overnatting på vei til Trondheim, i 2016!

Jeg, Kjerstin har skrevet diktet, satt sammen bildene,
og skapt "min forståelse av eget sinn" som tekst!