Arnstein og jeg, Kjerstin, ble kjent i 2005, gjennom ei dikt- side på internett,
og vennskapet vårt har bare blitt sterkere og sterkere!

Jeg, Kjerstin, har skrevet dette diktet, og laget evigvarende minne- i et bilde som Arnstein tok.

« Tvillingssjeler »

Jeg, Arn,
er en ensom
flyger
på min egen landevei

I internettens uendelige verden
traff jeg
min tvilingsjel,
Kjerstin


To sjeler
smelter sammen
Evig vennskap
Gjensidig forståelse

Vi kjører sammen videre
På poesiens evige vei

« Arnstein & Kjerstin »