DJEVELENS ADVOKAT

Mer enn
bål, pest og brann
frykter jeg
likegyldigheten


Den er djevelens uhellige ånd
og hans beste advokat