Frosne Rognbær


Sang- svanene
nådde ikke fram
til Trolltjønna i år

Det ligger
et uferdig dikt
på nattbordet mitt

Nakent
som et
frossent rognebær