15. jun, 2020

141. Åsa Jacobssons «nye hverdag» (15.06.20)
(Trykk  på  bildet, for «forstørrelse»)


141. Åsa Jacobssons «nye hverdag»   (15.06.20)

Knutby Filadelfia hadde sitt siste medlemsmøte 20.mai 2018.

http://www.arnste.com/431649443/5934823/posting/124-er-knutby-filadelfia-historie-21-05-18-kl-14-45

Etter nedleggelsen, har det, som tidligere nevnt i bloggen, 
kommet flere avsløringer om seksualforbrytelser- og voldsforbrytelser, 
som hadde foregått over lengre tid.

- I september 2017, anmeldte Peter Gembäck b.la seg selv, for vold og mishandling.

https://www.vl.no/nyhet/knutby-leder-anmeldte-seg-selv-venter-pa-rettssak-1.1581822

Åsa Jacobsson, også kjent som «Kristi Brud»,
ble og tiltalt for flere tilfeller av mishandling.
Og Urban Fält ble også tiltalt i samme sak, for seksuell utnytting.


Rettssaken startet tirsdag 14.januar 2020, i Uppsala Tingsrätt.

Arnstein har vært i besittelse av interne opplysninger om Åsa Jacobsson,
skrevet av en anerkjent psykiater, og han leverte denne
til Åsas Forsvarer - og Statsadvokaten, torsdag 16.januar 2020.
(Dette var etter at rettssaken ble bestemt holdt for lukkede dører).


https://www.vl.no/religion/retten-stengte-dorene-i-ny-knutby-sak-1.1647069

Arnstein og jeg, Kjerstin, har jo hatt mange «tanker rundt denne saken», 
og spesielt har vi sett på «Åsa Jacobssons rolle»,
og vi mener Åsa har blitt «veldig galt fremstilt».
- Både av media- og rettsinstanser..


Vi har b.la stilt retoriske spørsmål; «Hvorfor har ikke Åsa fått hjelp tidligere»?
- «Kan hun ha et arvelig syndrom»? Bipolar lidelse, ADHD? 

Og «hvorfor har ikke Åsa fått komme med sine uttalelser»
i media/ offentligheten, før nå, når denne aktuelle rettssaken kom opp?

http://www.arnste.com/431649443/6861515/posting/135-knutby-filadelfia-arnsteins-reise-refleksjoner-og-rettsaken-mot-tidligere-knutby-pastorer
Onsdag 12.februar 2020, var siste dag i rettssalen i Uppsala Tingsrätt.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/nu-avslutas-knutbyrattegangen


Dommen mot disse tre pastorene i Knutby- Forsamlingen,
falt fredag 13.mars 2020, i Uppsala Tingsrätt,
og de ble alle kjent skyldige i å ha mishandlet flere i menigheten.

http://www.arnste.com/431649443/6893592/posting/139-refleksjoner-rundt-dommen-13-03-2020


Åsa Jacobsson (tidligere Waldau) ble dømt til betinget fengsel,   
samt 120 timers samfunnstjeneste.
- Dommeren fant henne skyldig i åtte tilfeller av mishandling.
Hun ble imidlertid frikjent for seks andre tiltalepunkter.

- Tingsrätten mener at straffen burde være fire måneders fengsel, 
men siktelsen ble midlertidig frafalt, og hun slipper ubetinget fengsel,  
fordi det har gått lang tid siden mishandlingen ble begått.

Åsa Jacobsson har imidlertid fått samfunnstjenete.

6.april 2020, kom det frem at Åsa Jacobsson

anket domfellelsen for mishandling mot flere medlemmene
i den tidligere Knutby Filadelfia forsamlingen.

Ifølge anken, ønsket Åsa løslatelse fra påtalemyndigheten- og erstatningskrav,
og mener at tingretten evaluerte bevisene feil.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/asa-waldau-overklagar-fallande-dom


- Kan «vår blogg» - og opplysningene Arnstein leverte til
Åsas Forsvarer - og Statsadvokaten, torsdag 16.januar 2020,
ha hatt innvirkning på saken?
Idag, 15.06.2020, står det b.la i avisa «Vårt Land»,
Norges største kristne dagsavis, at Åsa Jacobsson
har startet sin samfunnstjeneste, i en kristen bruktbutikk.


https://www.vl.no/religion/kristi-brud-gjennomforer-samfunnsstraff-i-bruktbutikk-1.1730042?fbclid=IwAR2Fn8P4rLkAIPg6Y06VL2jwuDl6ydnNsz6KkxujqjLl3YCNQ33ZqR_xTxE?paywall=true

https://www.dagen.se/nyheter/asa-waldau-gor-samhallstjanst-i-kristen-second-hand-butik-1.1729852?paywall=trueVi i «bloggen» mener at det er «respektløst» å ennå bruke «Kristi Brud- klisjeen».
- For vi mener dette er «tilbakelagt» for lenge siden.

Åsa Jacobsson har forlengst «gått videre i livet»
og er nå bosatt i den vakre byen Nora, et lite stykke nord for Örebro.
- Og ikke heter hun Waldau lenger. 

Hennes eksmann, Patrik Waldau har giftet seg,
og fått barn med sin nye kone- og elskerinne 
gjennom mange år, Maria. (Tidligere Larsson) 
- Vi håper nå, for Åsas del, at det «settes punktum» i Knutby- saken. 

Og vi ønsker Åsa alt godt på «reisen videre»!
- Arnstein Vada - og Kjerstin Kjeverud, 15.06.20