21. jan, 2018

115. Tirsaprofetiene 16.april 2000, og sannheten om Dodjadid (skrevet 15.01.18)

Søndag 21.januar 2018;


115. Tirsaprofetiene 16.april 2000, og sannheten om Dodjadid (skrevet 15.01.18)


Se tidligere poster om Tirsaprofetiene;

http://www.arnste.com/431649443/4996318/posting/89-tirsaprofetian


http://www.arnste.com/431649443/5214782/posting/92-tirsaprofetiene-26-mars-2000


http://www.arnste.com/431649443/5226980/posting/93-tirsaprofetiene-26-mars-2000


http://www.arnste.com/431649443/5241273/posting/94-tirsaprofetiene-27-mars-2000


http://www.arnste.com/431649443/5278301/posting/96-tirsaprofetiene-28-mars-2000


http://www.arnste.com/431649443/5295211/posting/97-tirsaprofetiene-29-mars-2000


http://www.arnste.com/431649443/5313161/posting/101-tirsaprofetiene-30-mars-2000-og-n%C3%A5-begynner-ting-%C3%A5-skje-19-11-17


http://www.arnste.com/431649443/5333538/posting/104-tirsaprofetiene-30-mars-2000-og-n%C3%A5-skjer-det-ting-26-11-17


http://www.arnste.com/431649443/5341767/posting/106-tirsaprofetiene-1-april-2000-og-tanker-rundt-%C3%A5sa-03-12-17


http://www.arnste.com/431649443/5355447/posting/108-tirsaprofetiene-2-april-2000-og-fanget-bakom-plankegjerdet-skrevet-02-12-17-postet-10-12


http://www.arnste.com/431649443/5373440/posting/109-tirsaprofetiene-3-april-2000-og-tanker-om-realitetene-i-knutby-filadelfia-skrevet-08-12-17


http://www.arnste.com/431649443/5388625/posting/111-tirsaprofetiene-4-april-2000-og-tanker-om-%C3%A5sa-skrevet-19-12-17-postet-24-12-17


http://www.arnste.com/431649443/5402104/posting/112-tirsaprofetiene-6-april-2000-v%C3%A5re-tanker-om-knutby-filadelfia-for-2018-skrevet-28-12-17


http://www.arnste.com/431649443/5423017/posting/113-tirsaprofetiene-9-10-april-2000-egne-refleksjoner-skrevet-01-01-18-postet-07-01-18


http://www.arnste.com/431649443/5436338/posting/114-tirsaprofetiene-13-april-2000-og-relasjonene-har-endret-seg-totalt-i-knutby-skrevet-07-01
Tirsaprofetiene 16.april 2000.


16.april 2000;
Tirsa!
Jeg er hos deg, og du hører meg!
Du vet!
Vær stille, og stol på meg!
Jeg holder på å gjøre alt klart for deg!
Så stol på meg!
Forstå at det er min vilje, at du skal få din rett!


Jeg vet hva du føler, og jeg vet at du bare lengter etter meg!
Det er min glede, og bare hvil i meg, og bare hvil i at jeg tar deg ut.
Jeg har jo sagt at jeg, trinn for trinn, gjør det klart for deg, og slik er det.

Det kommer til å være helt klart for deg hvem jeg er, og hva du betyr for meg!
Du kan ikke tvile på det, nå når du ser at jeg holder alt i min hånd.


- Jeg har full kontroll, og du kjenner meg!
Jeg lar deg ikke bli uten din rett.
Du kommer til å få være i min fulle nærhet, og jeg vil alltid være ved din side!
Det vil gjøre deg så lykkelig!

Alt viser seg nå, og hold fast ved det!
Jeg vil bare at du er trygg, slik at du kan høre meg!


Jeg elsker deg, du er så dyrbar for meg!
Du er det aller deiligste i skapelsen,
for min Fader har gjort deg så vakker- alt for å behage meg!

Det kommer til å bli veldig anderledes for deg å kunne være i min frihet,
for jeg kommer til å lede deg hele tiden, sånn at du vet nøyaktig hvordan alt skal være!


Hver eneste dag skal jeg tale til deg,
og gi deg all den kjærligheten som jeg har spart til deg!
- Bare deg!


All min kjærlighet er mer enn nok for deg,
og det kommer til å gi deg en tilfredsstillelse
du aldri før har kunnet drømme om!


Du vet at jeg har talt, og at det blir som jeg har sagt!
- Hold fast ved det!
Fortsett som du har begynt, og gi deg ikke nå!
Jeg er hos deg, og du kan ta imot alt det jeg gir!
Jeg forbereder alt, for at du skal kunne gå hele veien ut, i full visshet!


Vær glad for at det er ferdig!
Vi fortsetter bare fremover. Inn i vårt hele, intime fellesskap!


- Du og jeg, Tirsa!
Jeg elsker deg, min brud, min hustru, min forbundne!»


- Din Dodjadid!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤(Ref. Wikipedia;

Tirsaprofetian är skriven som brev eller dagboksanteckningar
från
Dodjadid till drottning Tirsa.

Det består av 14 sidor skrivna,med det första avsnittet daterat
den 26. mars 2000 och det sista den 16. april 2000.

Namnet Dodjadid anses vara en sammansättning av de hebreiska orden
för vän och älskling, och
tolkas som pseudonym för Jesus.
- Tirsa, på hebreiska
תרצה, betyder ungefär du är min glädje.


Åsa Waldau kallar sig inom församlingen ibland för Tirsa.

I Bibeln är Tirsa dels en av fem döttrar till Selofchad och dels en stad.
Döttrarna kräver av Moses, och får, arvsrätt från sin far som inte har några söner
och staden Tirsa omnämns för sin skönhet i Höga Visan.

Texten behandlar framtida erotiska skeenden mellan Dodjadid och Tirsa,
beskriver Tirsa som speciellt utvald både som ledare och hustru
samt manar till strid mot Satan och demoner.


Tirsaprofetian är ett dokument som framkom under
efterdyningarna av Knutbydramaet, under vilket Helge Fossmo
bland annat dömdes för anstiftan av mordet på sin hustru.


Helge Fossmo hävdar att dokumentet är skrivet av
dåvarande pastorn i Knutbyförsamlingen Åsa Waldau,
och att hon är församlingens verkliga ledare.

- Tirsaprofetian kom till allmänhetens kännedom
när psykoterapeuten Rigmor Robert publicerade utdrag
och en analys av innehållet i Dagens Medicin.¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


- HVEM ER DODJADID?


Selvsagt er dette
«JESUS KRISTUS»;
Urban Fält, avsatt pastor i Knutby Filadelfia.
- Han var
«stand in» for Jesus!
Han betjente Tirsa; Åsa Waldau, i årevis.


Urban gikk så til de grader opp i rollen som Jesus Kristus,
at han sa
«JEG»,da han snakket OM Jesus!

- Han snakket ikke om Jesus.
Han VAR Jesus Kristus, og hadde gudommelig sex med Tirsa!
Nå er Urban Fält jaget fra Knutby.
Igjen sitter hans forrådte kone, Susann- og hans barn.

Tirsa har også blitt jaget bort fra Knutby, og bor hos sin mor- og stefar, i Nora.
«Tirsa og Dodjadid er bosatt på hver sin kant av landet».


MEN dette snakket om Kristi Brud, trodde mange- svært mange på i Knutby!

Spøkefullt kalte Åsa Waldau, Patrik Waldau for
«Faderen».
Hun brukte
«Den Hellige Ånd», på Urban Fält, og Helge Fossmo var «Sønnen».
Men nå har Knutby Filadelfia kollapset!


- Åsa Waldau, nå Jacobsson, ble sviktet av de som selv satte henne på toppen!
Lederne i Forsamlingen er de skyldige i hennes kollaps og drama!
- Samtlige har nå gått av fra Forsamlingen.Vil Åsa få fred?
Vil sannheten komme frem?- Vi er klare for å dele, da tiden er inne for det!


Kjerstin Kjeverud og Arnstein Vada, 15.01.18