16. nov, 2016

21. Siste nytt, 16.11.16, ca kl 15.00; Åsa Waldau forlatt Knutby

Fra sikre kilder;
- Åsa Waldau har forlatt Knutby!

ALENE!!!
Hun flytter til Ørebro- traktene, der ho får låne en sommerstuga,
som hennes søster Karin har ordnet!

- HVA blir neste?