Dette diktet NATTEN ble skrevet (03.12.16) i inspirasjon
til Arnstein Vadas bilde (tatt i Trondheim, 14.09.16) da han beskuet nattens horisont!


«Natten»

Natten gir en lun trygghet
Følelsene flyr på himmelen
I mørkets horisont

«De omgjør» tankene
Til en praktfull dans

Underbevisstheten våkner
Gjennom lyspunkt i mørket

Som om få timer
blir
til dag