«NATTA OG STILLHETEN»


Ingen lyder, ingen stemmer
Kun mitt eget hjertes dunk
Og frykt

Alene
Med meg selv
Med mine tanker, redsel og lengsel

Søker søvn, ønsker ro
Men med natta kommer angsten

Stillheten smyger seg rundt meg
Som nærliggende tåke

Og nedi havet- under dunsten
Der ligger redselenMen morgenen kommer
Kjente lyder, trygge stemmer
Smil, latter

Angsten roes ned
Inntil kveldenDa kommer
Natta
og
stillheten¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Arnstein tok dette vakre fotografiet, fra Sandhornet!
Jeg, Kjerstin, har forsøkt å sette ord til.