Bildet er fra Stokksundet, og havstykket kalles «Folla»,
der det er mye ureint farvann med masse holmer og skjær.
- Sjøen er kjent for uvær og storm,
men det var stille da Arnstein med familien var der
høsten 2016, da han tok dette bildet!

Bildet gav meg assosiasjoner til egne livserfaringer..

Jeg opplevde mye sorg og skuffelser etter snowboard ulykka i 2001.
Jeg forsøkte å trene meg opp igjen, både fysisk og psykisk,
men jeg opplevde egne skuffelser...

Som igjen gjorde at jeg gikk inn i en tung depresjon..
En slags destruktiv bølgedal og storm;
en syklon av såre, vonde handlinger- og følelser..


- Jeg opplevde rett og slett «sorg over tapt liv»....
SORG

Kan jeg ikke bare glemme
La være å bestemme

Ingenting av det jeg gjør, er bra
Hvorfor holder jeg ut hele tiden da

Jeg har mine sorger og vansker
Men skjuler de- samme hvor jeg vanker

Tanker, minner og hendelser
Er vonde,og handler mye om andre mennesker

Jeg vil så gjerne gjøre dem glade
Vil at de skal smile- ikke være i ulage

Men hvorfor kan jeg ikke være en av dem
Fordi de har glemt meg

Som venn